kompleks

Kompleks se sastoji:
– od sklopa građevina koje ograđuju dva zatvorena dvorišta; nakon dovršenja obnove imat će blizu 1500 m2 pod krovovima uz 3500 m2 dvorišta,
-4 ha parka, također u obnovi, s arboretumom, romaničkom crkvom, izvorima vode i ribnjakom „peškijerom” – klasificiranog kao „spomenik parkovne arhitekture“,
-6 hektara obradivog i građevinskog zemljišta, sve u jednoj prostornoj cjelini;
– kao i poljoprivrednog zemljišta znatne površine u okolnom Gaju.

Arhitektonski prikaz centralnog dijela kompleksa Kule Jankovića

  • Print
  • PDF
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Comments are closed.