Ikone Kule Jankovića

Izložba prikazuje izbor reprodukcija iz zbirke ikona koja se čuvala u Crkvi Sv. Đurđa u Islamu Grčkom, Kuli Jankovića i kući Desnica u Obrovcu. Velik dio zbirke potječe iz italo-grčkih (italo-kretskih) radionica u Veneciji, gdje se razvio specifični stil koji uspješno ujedinjuje kasnobizantsku slikarsku tradiciju i duh novih stilova zapada. Dio ikona kasnijeg datuma pripada lokalnoj... Read More

‘Čuvari Kule Jankovića’

Kompleks Kule Jankovića kakav danas vidimo nastajao je od 17. stoljeća do danas, a sačuvao se zahvaljujući činjenici da je u njemu preko 300 godina kontinuirano živjela porodica Janković-Desnica. Svaka od 10 generacija doprinijela je održanju ili proširenju prvotne građevine i očuvanju kulturnih dobara koja su se u njoj taložila preko tri stoljeća. Ova izložba prikazuje glavne... Read More

BUKOVAČKA PRIČA fotozapis iz 1974

Izložba Miljenka Domijana BUKOVAČKA PRIČA fotozapis iz 1974. otvorena je 29.7.2018. povodom Dana Kule 2018.  Read More

Vladan Desnica i Desničini susreti

Na otvorenju Dana Kule 2017. predstavljena je izložba ‘Vladan Desnica i Desničini susreti’ autora prof.dr.sc. Drage Roksandića i Ivane Cvijović Javorina.  Read More

“Vladan Desnica – Piščev studio“

U okviru dvodnevne kulturne manifestacije „Dani Kule 2017.“, u Kuli Stojana Jankovića u Islamu Grčkom, 22. srpnja 2017. u 17.30 sati otvara se izložba: „Vladan Desnica – Piščev studio“. S obzirom da se uz ovogodišnje „Dane Kule“ obilježava i 50 godina od smrti pisca, Desnicu predstavljamo kroz nekoliko dosad široj javnosti manje poznatih detalja. Izložba malog formata zamišljena je kao portret u krokiju koji u tri poteza nastoji... Read More

Vladan Desnica i Kula Stojana Jankovića

Povodom Dana Kule 2014. u Kuli je postavljena izložba ‘Vladan Desnica i Kula Stojana Jankovića’.  Read More

“Tri novorestaurirane slike iz fundusa Kule”

Izložba “Tri novorestaurirane slike iz fundusa Kule” predstavljena je na otvaranju Dana Kule Jankovića 2014.  Read More

Foto-izložba “Ususret obnovljenoj Kuli”

“Ususret obnovljenoj Kuli” prva je izložba predstavljena u polifunkcionalnom prostoru Sale povodom svečanog otvorenja Kule Jankovića za javnost 25.7.2012.  Read More