Desničini susreti 2014.: “Vladan Desnica i Split, 1920. – 1945. godine” – Poziv za prijavu priopćenja

Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije i Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo pisaca i Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta” u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Splitu objavljuju da će se Desničini susreti 2014., posvećeni temi Vladan Desnica i Split (1920.–1945.), održati u Splitu (Centar Studia Mediterranea Filozofskog fakulteta u Splitu, Peristil 3/III.) 19. i 20. rujna 2014. godine te u Kuli Stojana Jankovića u Islamu Grčkom 21. rujna i.g.

Cilj je Desničinih susreta 2014.: Vladan Desnica i Split (1920.–1945.) istražiti, kritički propitati i raspraviti, s jedne strane, otvorena pitanja u vezi s obiteljskim, profesionalnim (pravničkim) te, nadasve, generacijskim umjetničkim sazrijevanjem Vladana Desnice u Splitu, potom u vezi s časopisom Magazin Sjeverne Dalmacije i Desničinim shvaćanjima umjetničkog stvaralaštva i političkog angažmana u njegovim splitskim godinama. S druge strane, cilje je raspraviti otvorena pitanja u vezi s kulturnom, društvenom i političkom situacijom Splita u kojoj je Desnica odrastao i sazrio kao stvaralac. I sâm je nekoliko puta napomenuo da je na Proljećima Ivana Galeba počeo raditi u Splitu kasnih 1930-ih pa čak i da je sve najvažnije – što je kao pisac naučio – naučio u Splitu. Na taj način bi Desničini susreti 2014. predstavljali bitan iskorak u proučavanju obiteljske prošlosti Vladana Desnica, njegova formativnog razdoblja, ali i međuratne povijesti grada Splita, kojoj se u posljednje vrijeme posvećuje sve više istraživačke pozornosti.

Prijave i sažetke od cca. 2000 slovnih mjesta treba dostaviti do 1. veljače 2014. Do konca veljače i.g. Pripremni odbor Desničinih susreta odlučit će o prihvaćenim prijavama. Sudionicima će biti podmireni troškovi smještaja i boravka u Hrvatskoj.

Rok za prijavu: 1. veljače 2014.

Poziv za prijavu priopćenja

Comments are closed.