stanje projekata 2013

Projekti, Revitalizacijske aktivnosti, Manifestacije u Kuli tijekom 2013
Nacionalni projekti:
1. Nastavak obnove Sklopa Kula Stojana Jankovića (2013.)
Ministarstvo kulture RH, predlagač: Vlasnici Kule; provoditelj aktivnosti „Društvo za obnovu i revitalizaciju kule Stojana Jankovića – mostovi“; (aktivnosti opisane u poglavlju 2.)
2. Međunarodni sveučilišni centar u Islamu Grčkom i mediteranska akademska zajednica: Razvoj i perspektive (2012.-2013. g.)
Sveučilište u Zagrebu (Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu); Predlagači su četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Filozofski (nositelj), Arhitektonski, Geodetski i Agronomski fakultet; (Udruga učestvuje kroz aktivnost glavnog vanjskog suradnika)
Projekt je uspješno završen, i rezultirao je većim brojem aktivnosti i dokumenata, izuzetno vrijednih za nastavak obnove i revitalizacije Kule Jankovića:
Izdvajamo: Muzeološku studiju povijesne jezgre Kule Jankovića, s prijedlogom koncepcije i razradom konkretnih rješenja, lasersko snimanje 3D kamerom u svrhu preciznijeg projektiranje Međunarodnog sveučilišnog centra te obnove povijesne jezgre, geodetska snimka kompleksa, aktivnosti oko stručne obnove arboretuma uključujući cjelovito Hortikulturno rješenje parkovnog dijela Kule, snimanje informativnog, promidžbenog filma o Kuli te regiji (uključivo helikopterske slike iz zraka), itd., o čemu će, nakon skorog zaključenja tih aktivnosti, biti puno više informacija i na web stranicama Udruge i na web stranicama gore navedenih projekata i institucija koje ih provode.

Međunarodni projekti:
3. Jankovic Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region (2011-2014 g.) („Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara“) EU – Projekt: EUROPEAID/131266/C/ACT/ MULTI: „Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for the year 2010“. Predlagač: Sveučilište u Zagrebu, 6 partnera; uspješno je nastavljen i u 2013 g. http://kula-jankovica.unizg.hr/
4. Mainstreaming human rights in areas of special state concern in Croatia 2012-2013 EU – (“EU IPA Projekt“) EuropeAid/130302/M/ACT/HR (IPA 2009): „Building Capacities of the CSO-s for Monitoring and Advocacy in the Field of Democratization, Human Rights, Minority Integration and Sustainable Refugee Return in the Areas of Special State Concern“. Predlagač: Centar za mirovne studije i 5 partnera; uspješno je završen sredinom 2013.
Od aktivnosti u Kuli 2013 g. temeljem ovih projekta, neki od njih s velikim medijskim odjecima, može se istaknuti:

Međunarodni okrugli stol: “Heritage as knowledge resource: social, political and cultural context” (u Zagrebu i u Kuli; (prilog s voditeljem i iz Kule bio je i na Dobro jutro Hrvatska, itd). 6 vodećih međunarodnih i 3 domaća eksperta diskutirala su kompleksne fenomene i promjene percepcije, shvaćanja i valorizacije kulturnog naslijeđa, koja su se brzo mijenjala u posljednjoj dekadi i te „nove“ perspektive uglavnom su nepoznate većini lokalnih eksperata u jugo-istočnoj Europi.
Zajednička baština u praksi „Common heritage in practice“, radionica
Susret predstavnika nevladinih organizacija i zainteresiranih pojedinaca iz Ravnih Kotara, Bukovice i susjednih regija, a koji njeguju i cijene vrijednosti zavičajne baštine. Na ovom susretu, nevladine organizacije i zainteresirani pojedinci predstavili su svoju tradicijsku kulturnu baštinu ili pak svoje izvorne lokalne proizvode, izmijenili iskustva i umrežavanje, te iznijeli primjere dobre prakse. Specifični rezultati skupa je Sastavljanje „Liste prijedloga“ za turističku zajednicu Županiji, koji adresiraju glavne identifirane prepreke pri plasmanu izvornih tradicijskih proizvoda na turističko tržište Županije.
Filmski festival „Zimsko ljetovanje“, te volonterski kamp i ljetna škola – (organizacija CMS) Filmski umjetnički festival, koji je kroz kvalitetne domaće i međunarodne filmove problematizirao mnoge „alternativne“ i socijalne teme otvorila je glumica Mira Furlan, a uz filmove posebnu pozornost privukla je noć performansa te razgovori s poznatim ličnostima,

1.7-07. 7. 2013: Volonterski kamp te ljetna škola – (organizacija Agronomski fakultet, Zagreb) predavanja na školi i rad u parku Kule na teme krajobrazna arhitektura, gradnja suhozida – rezultirala je uređenjem dijela parka i obnovom/izgradnjom značajnog dijela suhozida oko crkve Sv. Đorđa

30. 07. – 04.08. Otvoreni dani Kule Jankovića („Common heritage Awareness Days“), Uključila je, pored vođenih i slobodnih obilazaka Kule, te prezentacije o Kuli Jankovića (slikovne prezentacije, filmovi, video-zapisi, predavanja oKuli kroz povijest, o kulturnoj baštini Kule, o obnovi, planovima za budućnost, o potencijalima ove zajedničke kulturne baštine za održivi razvoj regije). Podebni program je uključivao predavanje M. Savića Islamnjani i Jankovići – zajednička prošlost, svečano otkrivanje obnovljene biste Sime Matavulja (rad Grge Antunca) i predstavu „Bilješke jednog vremena“, režija S. Patafta (re-kreacija povijesnog trenutka prema tekstovima S. Matavulja i V. Desnice), dječju predstavu Princeze i vitezovi udruge Trag iz Koprivnice, te Sviranje na tradicijskim instrumentima, tradicijsko pjevanje (ojkanje) te tradicijski plesovi – sve u nošnjama kraja – članovi grupa za njegovanje baštine iz/oko Benkovca.

27-31. 08. Muzička etno radionica (organizacija i vođenje HAZU; dr. sc. Jakov Primorac)
Muzička i plesačka akrivna edukacija, teorjska i praktična, lokalnih folklornih grupa iz urbanih centara Hrvatske i Srbije.

Desničini susreti 2013 (17, 09. 2013 u Kuli, prethodni dani u Zadru) FFZG Zagreb, prof. D. Roksandić), s temom „Intelektualac danas“ . Ovi tradicionalni znanstveno-kulturni skup međunarodnog karaktera, koji redovno pobuđuje veliki interes medija, ove godine uključuje još iključuje ivečernji program 20. 09.: Dva pogleda na poetski opus Vladana Desnice) . Također, značajan događaj će biti dvije prateće izložbe u Zadru, od 16 do 20. 09.;jedna u Gradskoj knjižnici grada Zadra te druga u Sveučilišnoj knjižnici (uključivat će i temaske cjelina kao Desnica Zadranin i Desnica i Kula Jankovića).

26. 09. 2013 Jedan radni dan skupa zajedničkoog projekta FFZG – Humbolt University (Berlin, DE), s predavanjima te, zatim, vođenim obilaskom Kule i parka
04. 10. 2013 Radionica „Baština i turizam” (Economic value of cultural heritage as a spour to turizam) – Seminar i okrugli stol o „kulturnom turizmu“ i mogućnostima koje zaleđe Zadra, bogato vrijednim a slabo poznatim kulturnim naslijeđem, za to pruža. Predavači su bili istaknuti stručnjaci Prof. dr. sc. Eduard Kušen, Vern veleučilište, te dr.sc. Sanjin Mihelić, Arheološki muzeja/Institut, Stručni skup bio je prvenstveno bio namijenjen muzeološkim i sveučilišnim profesionalcima u području, turističkim zajednicama, specijaliziranim tijelima zupanijske i lokalne uprave te turističkim agencijama. Čak 40 prijavljenih/prisutnih sudionika skupa pokazslo koliko je tema aktualna.

9-10. 10. 2013 konferencija The politics of heritage and memory (Kulturna baština i politike sjećanja) (međunarodna konferencija, organizator CMS, Zadar, uz posjet i obilazak Kule 10.10.)
U pripremi, do kraja 2013 g.:
6-7 prosinac 2013., / October 9 – 10, 2013 “Heritage as knowledge resource: social, political and cultural context, II” (uz posjet i obilazak Kule 07.12);

stanje projekata 2012

Stanje obnove kompleksa krajem 2012 g.

Konstruktivno i građevinski osnovno su sanirane zgrade Stara kuća, Sala, zgrada Magazin, Novi stan te crkvica sv. Đorđa, kojima su oštećenja uglavnom  sanirana (obnovljeni krovovi, učvršćeni zidovi, obnovljene međukatne konstrukcije, uglavnom obnovljena vanjska drvenarija). Saniran je i objekt Kula, ( sa uređenom Starom kuhinjom ispod nje). U zgradi Stara kuća dovršeno uređenje prizemlja. Zgradi Kotarina obnovljeni su zidovi i pokrov prizemlja.
Također, obnovljeni su istočni zid kompleksa s kapijom, te rekonstruirana južna vrata s okolnim zidom. Znatnim dijelom je obnovljena infrastruktura (struja, voda, kanalizacija). Priključak na gradski vodovod uvjetovan je dolaskom vodovoda do sela. Gotovo je završena obnova sve vanjske drvenarije (izrađeni svi prozori te većina vrata) za sve objekte koji su dobili krov…
Ostale zgrade te veći dio unutrašnjeg uređenja svih objekata čekaju nastavak radova obnove.

Radi se o svakako bitnom napretku u posljednjem desetljeću, s obzirom da je veliki dio kompleksa (i povijesni i stambeni i gospodarski) bio je jako oštećen tijekom i nakon rata 1993-96 g. (stupanj oštećenja 4 i 5). Svi krovovi (osim zgrade „Magazina“) i svi drveni podovi i međukatne konstrukcije bili su uništeni u požaru. Ipak, dijelovi objekta koje je Zavod za zaštitu spomenika u Zadru bio obnovio u periodu od 1989-91 g, ((posebno fortifikacija, ‘kula’), gdje su zidovi debeli i do 1 m, a pokrov od kamena) ostali su u relativno dobrom stanju, kao i romanička crkvica Sv. Đorđa; koja je bila pretrpjela manja oštećenja.
Od neprocjenjive važnosti jest da je veliki dio najvrednijeg inventara Kule Jankovića sačuvan; (premda je još uvijek, s izuzetkom etnografske zbirke, raspršen na raznim lokacijama).
Ministarstvo kulture RH započelo je ponovno postepenu obnovu kompleksa 2002 g.

Radovi građevinske obnove u 2012 g.: Sredstvima Ministarstva kulture RH nastavljena je građevinska obnova Kule: unutrašnja hidroizolacija i žbukanje prizemlja Stare kuće, uvođenje elektroinstalacija te uređenje poda, obnova Staklika u Staroj kuhinji, osnovno saniranje prizemne etaže zgrade Kotarina, izrada još troja vrata, širenje mreže infrastrukture struje, vodovoda i kanalizacije, itd. Obnovi su doprinijela sredstva iz drugih izvora; konkretno: iz projekta EU IPA Sveučilište uređen je sanitarni čvor za posjetitelje u „Retrobotegi“ – dijelu prizemlja Stare kuće, a kroz drugi EU IPA projekt (CMS) dvije prostorije u zgradi „Magazin“; iz projektaMinistarstva turizma RH izrađena je AB pokrovna ploča za prizemlje zgrade Kotarina, te iz granta američke zaklade Tourism Cares, uređene su dvije prostorije u povijesnoj jezgri u kojima su pripremljene i realizirane dvije izložbe u Kuli; za detaljnije informacije molim vidjeti link Novosti o projektima i aktivnostima u 2012 g.

 

Projekti, aktivnosti, manifestacije u Kuli tijekom 2012. g
(u svim je Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Jankovića bilo predlagač ili partner):

Nacionalni projekti:

1.      Nastavak obnove sklopa Kula Stojana Jankovića (2012.)

Ministarstvo kulture RH, predlagač: Vlasnici Kule; provoditelj aktivnosti  „Društvo za obnovu i revitalizaciju kule Stojana Jankovića – mostovi“; (link na Stanje obnove 2012 g)

2.      Obnova tradicijske građevine «Kotarina» u Kuli Stojana Jankovića (2011.-2012.)

Ministarstvo turizma RH: Program poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima „BAŠTINA U TURIZMU“. Predlagač: Društvo za obnovu i revitalizaciju kule Stojana Jankovića – mostovi; ((link na Stanje obnove 2012 g).)

3.      Međunarodni sveučilišni centar u Islamu Grčkom i mediteranska akademska zajednica: Razvoj i perspektive (2012.-2013. g.)

Sveučilište u Zagrebu (Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu); Predlagači su četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Filozofski (nositelj), Arhitektonski, Geodetski i Agronomski fakultet; (Društvo učestvuje kroz aktivnost glavnog vanjskog suradnika)

 

Međunarodni projekti:

4.      Jankovic Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region (2011-2014 g.)

EU – (“EU IPA Projekt“) EUROPEAID/131266/C/ACT/ MULTI: „Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for the year 2010“. Predlagač: Sveučilište u Zagrebu, 6 partnera;

 

5.      Mainstreaming human rights in areas of special state concern in Croatia 2012-2013)

EU – (“EU IPA Projekt“) EuropeAid/130302/M/ACT/HR (IPA 2009): „Building Capacities of the CSO-s for Monitoring and Advocacy in the Field of Democratization, Human Rights, Minority Integration and Sustainable Refugee Return in the Areas of Special State Concern“. Predlagač: Centar za mirovne studije i 5 partnera;
(Iako će se Projekt odvijati u raznim dijelovima Hrvatske, znatni dio aktivnosti predviđen je da se odvija Kulu)

6.      Re-opening of the Jankovic Castle to the public (2011-2012)

“2011 Tourism Cares Grant” nevladine zaklade „TOURISM CARES“, SAD u okviru programa: „Cultural Heritage and Natural Sites to be Preserved and Conserved“. Predlagač i nositelj: Društvo za obnovu i revitalizaciju kule Stojana Jankovića – mostovi (link na Tourism Cares Final Report)

 

Aktivnosti u Kuli Jankovića u 2012 g:

Osim građevinskih radova na obnovi objekata i infrastrukturne mreže iz sredstava Ministarstava kulture te Ministarstva turizma ((link na Stanje obnove 2012 g)) iz projekta 2011 Tourisam Cares Grant uređene su i opremljene dvije prostorije u povijesnoj jezgri Kule Jankovića: “Stara kuhinja”,  u koju je vraćena i ponovno postavljena Etnografska zbirka, – prva od bogatih zbirki Kule Jankovića, koja se nakon rata vratila u Kulu (u međuvremenu je bila na pohrani u Zavičajnom Muzeju u Biogradu, te manjim dijelom u Benkovcu). Također, uređena je  “Sala”, kao multifunkcionalna dvorana. Nakon renovacije,  služi i za aktivnosti i kao izložbena dvorana za javnost (prvi postav je “Ususret  obnovljenoj Kuli”).

U okviru ovih projekata u 2012. g. odvijao se u Kuli niz revitalizacijskih aktivnosti, od kojih izdvajamo:

1. Desničini susreti 2012: sedmi po redu skup posvećen Vladanu Desnici (Zadar, 17. rujna 1905. – Zagreb, 4. ožujka 1967.), posvećen piscu i njegovu djelu te velikim temama njegova doba. ¸(Skup je održan u Zadru, 14. – 15. rujna, te u Islamu Grčkom, 16. rujna 2012. g.). „Velika tema“ ovogodišnjih rasprava bila je Intelektualci i rat, 1939.-1947. g.  Informacije se mogu naći npr. na: http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=47674, i nizu drugih web stranica, a program i knjižica sažetaka može se vidjeti/presnimiti npr. sa: culturenet.hr,, a vezani prospekt dijela u Kuli sa:  http://www.skdprosvjeta.com/attachment.php?id=43
Manifestacija se  ove godina održavala u okviru EU IPA projekta Janković Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region, (Sveučilište u Zagrebu, projekt br. 4, gore), a u okviru aktivnosti A 1.6 Desnica Meetings 2012 (“Intellectuals and war, 1939 – 1947”). Ovogodišnji  “Desničini susreti” fokusirali su se na onovremene i suvremene ideološke aspekte prezentacije i reprezentacije  navedenog razdoblja u kulturi i povijesti, kako u hrvatskom tako i širem južnoslavenskom okviru, odnosno u regionalnim kontekstima, sa težištem rasprava  na predmetima istraživačkih  interesa i pristupima koji  dosada nisu bili kritički  reflektirani.
Kao i ranijih godina skup je izazvao vrlo značajan interes znanstvenika iz više zemalja Europe i regije, a izazvao je i veliku medijsku pažnju.

2.Mlada MIRamiDA: Održana od 09. do 13. 07. 2012:   (u okviru  EU IPA projekta CMS-a „Mainstreaming human rights…..“ (projekt br. 5, gore) u okviru aktivnosti  A 2.5 Summer school “Peace -building and cultural heritage”; ).
Ljetna škola provodila se prema specifičnoj metodologiji treninga MIRamiDA Centra za mirovne studije, Zagreb.  Cilj treninga je osposobiti mlade učesnike  za usvajanje osnovnih koncepata i metoda izgradnje mira, izgradnje-obnove svojih  lokalnih zajednica i pozitivnog aktivizma u zajednici. Uključila je 20-ak učesnika (mladih aktivista, volontera, studenata) iz svih WB zemalja.

3. Ljetna škola „Umjetnici u egzilu“: Održana od 3. do 7. rujna 2012. (u okviru  EU IPA projekta CMS-a „Mainstreaming human rights…..“ (projekt br. 5, gore) u okviru aktivnosti  4.4. “Summer school – Artists in exile . )
Prostori Kule koristili su se danju za predavanja, dok se večerima odvijalo prikazivanje filmova, performanse učesnica/ka te diskusije. Sudionici manifestacije bili su pisci i drugi umjetnici, mnogi od njih vrlo istaknuti, koji su zbog ratnih sukoba na Balkanu bili prisiljeni napustiti svoju domovinu. Razmjena iskustava, emocionalnih i nerijetko potresnih, otvorila je vrlo kvalitetne interakcije između različitih ličnosti iz ratom i ideologijama podijeljenih regija.

4. Otvorenje Kule Jankovića za javnost  te Otvoreni dani Kule Jankovića (25. 7. – 29. 07. 2012). (link na Otvorenje i Otvoreni dani Kule)Manifestacija se okviru EU IPA projekta Janković Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region, (Sveučilište u Zagrebu, projekt br. 4, gore) A 2.3 Common heritage awareness days.
Otvorenje:
Za javnost je Kulu, u ime Ministarstva kulture RH,  službeno otvorila Vesnu Jurić Bulatović, pomoćnica ministrice kulture RH (koja je došla na čelu vrlo jake delegacije Ministarstva kulture RH), uz učešće u manifestaciji atašea iz EU te niza drugih vrlo istaknutih ličnosti iz kulturnih, znanstveno-edukativnih krugova (uključivo prorektora i Zadarskog i Zagrebačkog Sveučilišta), direktora više muzeja, predstavnika Zadarske županije i općine Benkovac, itd.  Program je nastavljen otvaranjem i obilaskom  dviju izložbi u Kuli Stojana Jankovića (Etnografske zbirke u „Staroj kužini“ – kao prve od vrlo vrijednih zbirki Kule Jankovića koja se vratila u Kulu), te otvaranje prve izložbe u ‘Sali’ (foto-izložba “Ususret obnovljenoj Kuli“) te Obilaskom obnovljenih dijelova kompleksa kule Jankovića.

Program slijedećih dana uključio je još i predavanja-prezentacije o zajedničkoj kulturnoj baštini šireg područja, projekcije filmskih materijala (HTV prilozi o Kuli, iz filmskih arhiva, starih amaterskih video-zapisa, itd.), vođene i slobodne obilaske obnovljenih dijelova kompleksa te parka (Arboretum-a)  Kule Jankovića, srednjevjekovne crkvice Sv. Đorđa, itd.

Osim prvoga dana (kad je na samom Otvorenju Kule za javnost bilo oko 100  uzvanika i gostiju), u naredna dva dana ove aktivnosti Kulu razgledalo još najmanje 150 posjetitelja.
Događaj je izazvao veliku medijsku pažnju (link na Odjeci na Otvorenje i Otvoreni dani), tako da se interes za posjet Kuli nastavio i nakon „službenih dana“ aktivnosti, u prva dva mjeseca nakon otvorenja bilo je blizu 500 posjetitelja (poseban prilog sa više detalja na web stranici Društva).

Otvorenje i cijela aktivnost je mogla biti održana s toliko sadržaja i na tako visokom nivou, pa onda i uz tako veliki interes medija, zahvaljujući 10-godišnjim ulaganjima Ministarstva kulture RH u temeljnu obnovu niza objekata u kompleksu Kule Jankovića (uključivo onih u kojima je održana aktivnost), te (neposredno za realizaciju postava izložbi) zahvaljujući donaciji američke fondacije Tourism Cares (2011 Tourism Cares Grant), sredstvima Društva prijatelja Kule Jankovića, uz veliki broj dobrovoljnih sati aktivista Društva.

Iznimno veliki interes i kulturne i administrativno-političke i medijske javnosti, te, napokon, opće populacije za ovu aktivnost još jednom je pokazala koliko je Kula Jankovića dobar primjer („dobar brand“) za isticanje i pokazivanje/dokazivanje potencijala objekata kulturne baštine za turistički, ekonomski i društveni razvoj uže i šire regije.

Osim navedenih, bilo je niz drugih značajnih aktivnosti u Kuli unutar gornjih projekata: lasersko snimanje 3D kamerom u svrhu preciznijeg projektiranje Međunarodnog sveučilišnog centra te obnove povijesne jezgre, geodetska snimka kompleksa, aktivnosti oko stručne obnove arboretuma, snimanje informativnog, promidžbenog filma o Kuli te regiji (uključivo helikopterske slike iz zraka), itd., o čemu će, nakon skorog zaključenja tih aktivnosti, biti puno više informacija i na web stranicama Društva  i na  web stranicama gore navedenih projekata i institucija koje ih provode.

stanje projekata: 15. ožujak 2011

Stanje kompleksa Kula Stojana Jankovića
Veliki dio kompleksa (stambeni i gospodarski) bio je jako oštecen tijekom i nakon rata (stupanj oštećenja 4 i 5). Većina krovova i starih drvenih podova uništeni su u požaru. Ipak, dijelovi objekta (posebno fortifikacija, koja uključuje ‘kulu’, ‘staru kužinu’ i ‘tamnicu’), koje je Zavod za zaštitu spomenika u Zadru obnovio u periodu od 1989-91 g, (i gdje su zidovi debeli i do 1 m) uglavnom su izdržali te su ostali u relativno dobrom stanju. Navedeni objekti i sada imaju tek manja oštećenja. Također je u dobrom stanju romanička crkvica Sv. Đorda; koja je pretrpjela manja oštećenja. Od 2002 g. Ministarstvo kulture RH započelo je postepenu obnovu kompleksa:

Radovi obnove – građevinske i konstruktivne sanacije u Kuli Jankovića 2002 – 2010
Od 2002 g. ponovno započinju radovi obnove i rekonstrukcije kompleksa Kule Jankovića sredstvima Ministarstva kulture RH, te uz stručno vodstvo Konzervatorskog zavoda u Zadru. Najprije su, 2002 g., sanirana oštećenja na crkvi (uključujući popravak devastiranog groba Vladana Desnice). Tijekom 2004-2005 g. dovršena je osnovna građevinska sanacija objekta ‘stara kuća’. Tijekom 2006 g. obavljena je osnovna sanacija dijela južnog krila objekta, tzv. “sala+ispred sale”, koja je dobila krovnu konstrukciju i krov. Tijekom 2007 g. sanirani su zidovi južnog krila objekta (objekt ’novi stan‘, koji sa objektom ‘sala’ dijeli isti krov), (sanirane rupe u zidu od granata, zidovi učvršceni zategama te injektirani). U 2008.g velika južna fronta objekta ‘novi stan’ dobila je krov i pod prvog kata.
U 2009-2010. g. konstruktivna i građevinska sanacija kompleksa dobila je veći zamah, posebno: dovršila se osnovna sanacija jugo-zapadnog krila kompleksa (objekt ‘novi stan’), tako da je napravljena krovna/podna konstrukcija i krov istočnog i zapadnog dijela objekta. Nadalje, za gotovo sve do sada obnovljene dijelove kompleksa izrađena su vanjska vrata i prozori. Tako su se ti dijelovi (‘stara kuća’, ‘kula’, ‘sala’, ‘novi stan’ i ‘magazin’ mogli zatvoriti i tako zaštititi od atmosferilija a i otežati mogući vandalizam.
Također, kroz ljeto 2009 g. popravljen je veliki dio visokog vanjskog istočnog zida kompleksa, te rekonstruiran srušeni luk ulaznih vrata (‘kapije’). Oštećena velika ulazna vrata u kompleks također su obnovljenja. Slično, u 2010. g. popravljen je južni zid kompleksa, izgradeni srušeni dijelovi zida oko izlaza iz kompleksa prema parku, te su vrata (nestala za vrijeme rata) rekonstruirana prema slikama iz 1914. g. i 1960. g.
Nadalje, obnovljeno je izgorjelo stepenište koje vodi na ravne krovove (donju i gornju terasu kule), te izrađena vanjska vrata i svi prozori na tom objektu. To su bili bitni koraci prema osposobljavanju ovih prostorija za dovođenje u planirane funkcije. Posebno, pomalo se stječu uvjeti za povrat etnografske zbirke u ‘staru kuhinju’, kao prve od zbirki koje će se vratiti u Kulu Jankovića (inventar je sada deponiran u Muzeju u Biogradu). Planira se da će, ukoliko se uspiju osigurati sredstva, ovaj značajni pothvat biti dovršen do ljeta/jeseni 2011, do kada bi se trebala završiti registracija zbirke, uređenje unutrašnjeg prostora, obnoviti nešto osnovnog inventara te izraditi postav zbirke.
Konačno, ali ne manje važno, obnovljeni su dijelovi osnovne infrastrukture (kanalizacije, vodovoda, struje, što su bitni preduvjeti za više aktivnosti u objektu.
Iako su redovna sredstva odobrena od Ministarstva kulture za 2009. i 2010 g. bila znatno niža od predloženih, ovi vrlo ambiciozni planovi obnove su se uspjeti ostvariti gotovo u potpunosti zahvaljujući dodatnim sredstvima, doniranim iz Proračuna RH Društvu za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića, a na temelju koalicijskog sporazuma HDZ-SDSS.

Status zbirki Kule Jankovića: 
Najvrjedniji dijelovi inventara preživjeli su ratna razaranja i njihov sadašnji status je slijedeći:
Zbirka ikona (oko 40 ikona iz 16-18 st.; u potpunosti sačuvana), zbirka sakralnih predmeta (uglavnom sačuvana), zbirka starog oružja (sačuvana; u Hrvatskom povijesnom muzeju; nakon što ju je 1950-ih V. Desnica bio donirao Muzeju Srba u Hrvatskoj), etnografska zbirka (uglavnom sačuvana – danas u muzeju u Biogradu), arheološka zbirka (većinom nestala), galerija slika (uglavnom sačuvana), zbirka antiknog namještaja (uglavnom nestala), zbirka geografskih karata (sačuvana), albumi starih fotografija (sačuvani), bogata arhivska grada (sačuvana), zbirka umjetničkih predmeta (uglavnom nestala), biblioteka s oko 4.000 knjiga na raznim jezicima (sačuvana).
Jedinstvene zasluge u spašavanju arhiva, biblioteke i velikog dijela tih zbirki ima mr. sc. M. Savić (kustos Benkovačkog muzeja do 1995. g.). U dramatičnim ratnim vremenima 1992-95, on je samoinicijativno donio dvije odluke, obje rizične (i za inventar i za njega osobno, te donesene bez mogućnosti konzultacija s vlasnicima), koje su se kasnije pokazale ispravnima i odlučnima za sačuvanje inventara: Prva, 1992 g., bila je preseljenje svog vrjednijeg inventara (osim namještaja) iz Kule Jankovića u Benkovački muzej, a druga, 4.08.1995. g., izmještanje većeg dijela tog inventara iz Benkovca u Beograd (Muzej Srpske pravoslavne crkve). Razvoj događaja kasnije pokazao je da su obje odluke bile spasonosne za inventar: sve što je bilo ostalo u Kuli izgorjelo je skupa s krovovima Kule. S druge strane, veći dio inventara koji je ostao u Benkovačkom muzeju (osim etnografske zbirke koju je prihvatio Muzej u Biogradu) bio je pokraden iza rata, u desetak uzastopnih provala u Muzej (koji je smješten u ‘Kaštelu’, na osami iznad Benkovca, te je bio godinama bez čuvara i/ili kustosa).
Paralelno s fizičkom restauracijom zgrada Kule Jankovica teče i detaljan znanstveno-stručni rad inventarizacije i dokumentacije različitih zbirki, arhiva i cjelokupnog inventara Kule Jankovića. U organizaciji SNV-a, muzeološku strucnu i znanstvenu obradu fundusa Kule Jankovića, koji uključuje rad na arhivima, biblioteci i inventaru Kule, te pripremih radnji za njihovu djelomičnu prezentaciju, provodi mr. sc. M. Savić, koji je i prije rata, u funkciji kustosa Benkovačkog Muzeja, radio na zbirkama i inventaru Kule Jankovića. Ova vrlo opsežna kataloška obrada fundusa, sada pohranjenog na više lokacija (Benkovac, Beograd, Zagreb, Biograd) trajati će više godina.

Aktivnosti u Kuli Jankovića 2005 – 2010
Paralelno sa obnovom i rekonstrukcijom iznalaze se mogućnosti kako da se ovaj spomenik kulture dovede u nove funkcije. Da bi se spasio kompleks od propasti i deterioracije potrebna su s jedne strane velika materijalna sredstva ali, s druge strane, i revitalizacijske akcije, inicijative i projekti koji bi osmislile nove sadržaje u Kuli. Revitalizacijske aktivnosti ne samo da potiču i daju smisao nastavku obnove Kule, već potiču na (i ukazuju potrebu za) obnovom i revitalizacijom i njenog okruženja, tj. doprinose obnovi normalnog života u Islamu Grčkom i Latinskom te Kašicu te drugim okolnim selima kao i otvaranju novih perspektiva ovom ratom teško pogodenom kraju.
Prva takva važna revitalizacijska inicijativa bio je kulturno-edukacijski-istraživački program u Ravnim Kotarima – projekt Mostovi, (Bridges, započet 2003 g. kao dio znanstveno-istraživačkog projekta Triplex Confinium, Odsjeka za Povijest Filozofskog Fakulteta u Zagrebu; Prof. dr. sc. Drago Roksandić), koji, uz niz ciljeva vezanih za razvoj područja, želi stvoriti uvjete i razviti načine za revitalizaciju Kule Stojana Jankovića i pripadajućeg arboretuma kao područja značajnog kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa, te su u tom smislu pokrenuli niz akcija u Kuli Jankovića.
Prva konkretna takva akcija, u gotovo nadrealistickom okruženju gotovo sasvim srušenog kompleksa, a i srušenih okolnih sela praktički bez stanovnika, bila je vrlo uspješan skup obilježavanje 100-godišnjice rođenja Vladana Desnice (održan 17. 09. 2005, u Kuli Jankovića, uz visoko pokroviteljstvo tadašnjeg predsjednika republike RH Stjepana Mesića, te uz prisutnost niza ličnosti iz kulturnog i javnog života).
Nadalje, u rujnu 2006 u Kuli Jankovića je održan dio kulturno-znanstvenog skupa ‘Desničini susreti 2006′, koji su se od 2005 g. počeli redovito održavati svake godine. (Program Desničini susreti pokrenuo je još 1989. g. Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Prof. Dr. sc. Drago Roksandić) ali je bio prekinut izbijanjem rata. Cilj programa su socio-humanistička znanstvena istraživanja, uključivo istraživanja hrvatsko-srpskih odnosa u poratnim okolnostima, a i općenitije, odnosi većine i manjine, političke vlasti i disidenata, odnosi ‘različitih’, itd. itd.). Tema naredna dva skupa ‘Desničini susreti’, održanih u rujnu 2007, te rujnu 2008, bila je ‘Pripadanje kulturi – kultura pripadanja‘, koja je privukla sudionike iz različitih znanstvenih disciplina i iz raznih država. Znanstveno-kulturni simpozij ‘Desničini susreti’ 18-20 rujna 2009 g. imao je temu ‘Umjetnik i vlast 1945-1954′. Održan je djelomično u Zagrebu, Zadru i Kuli Jankovića. U 2010 g. skup se održao u Zadru (17 i 18. 09) i u Kuli Jankovića, 19. rujna. Ovogodišnju temu rasprave: ‘Ideologija vlasti i ideologičnost teksta’ , uz Prof. Roksandića, formulirao je i koncepcijski osmislio prof. dr. sc. Zoran Kravar s Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Skup u 2010 g. bio je ne samo najopsežniji vec i najutjecajniji do sada, sa vrlo značajnim odjekom u medijima. Za ‘Desničine susrete 2011′ g također je vec određena tema („Intelektualci i rat, 1939. – 1947.“) te je predviđeno da se opet posljednji dan skupa održi u Kuli Jankovića.
Također su od 2006 g. nadalje organizirani svake godine Međunarodni volonterski kampovi (obično 20-tak sudionika), gdje su volonteri, pod stručnim nadzorom, radili na raščišćavanju ruševina, te uređenju okoliša. Za razliku od prvog Volonterskog kampa, kad su volonteri spavali u kampu u Novigradu, volonteri od 2007 g. spavaju u Kuli, što je doprinijelo povećanju efektivnih radnih sati i smanjilo troškove. Od 2008 g. i hrana se lokalno pripremala u selu te dovozila u Kulu, što je dodatno pridonijelo većem učinku. Volonteri su do sada bili mladi ljudi iz Belgije, Francuske, Australije…. U prve 4 godine volonteri su u potpunosti očistili prostore kompleksa od ruševina, dok je u 2010 godini započeto raščišćavanje i uređivanje sasvim zaraslog i zapuštenog parkovnog dijela.
U terminu kampa održavale su se, od 2007 g. na dalje, i Ljetne škole (na engleskom i francuskom jeziku) na teme upoznavanja kulturne baštine, posebno Sjeverne Dalmacije, te njezine zaštite (‘Cultural heritage: research, protection and revitalization’). Popodnevima se volontere vodilo na kupanje a svake su godine organizirani i izleti, pod stručnim vodstvom, s obilaskom objekata kulturne baštine u Benkovačkom kraju.
Također, termini kampa iskorišteni su za posjete i razgovore s predstavnicima Sveučilišta iz Zadra i Zagreba, kad je i začeta ideja o mogućem Sveučilišnom centru u dijelu Kule Jankovića.
Nadalje, 2007 g. u Kuli Jankovića snimljen je dio japanskog dokumentarno-animiranog filma ‘Stojan Janković –Hero of the Border’.(autor Prof. Ishao Koshimura, sa Zokei University, Tokio).
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izveo je terenski rad, u okviru kojeg su prikupljani podaci u selima Islam Grčki, Islam Latinski, Kašić (tradicijska arhitektura, tradicijsko korištenje energetskih izvora, radna praksa vezana uz poljodjelstvo, načine komuniciranja, trgovanja, društvenog života, tradicijska hrana i lijekovi, itd.
Veliku većinu aktivnosti u Kuli od samog poslijeratnog novog početka 2005 g. organizirao je Prof. dr. sc. Drago Roksandić (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije ), sa suradnicima, te kolega iz drugih Odsjeka Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz pomoć članova porodice Desnica i Društva za obnovu i revitalizaciju Kule S. Jankovića, a u 2008 g-2010 g.. i uz uključivanje Centra za Mirovne Studije, (CMS) – Zagreb.
Nadalje, od početka 2009 g. provodio se Projekt pod naslovom Old Castle – New Bridges (Stari dvorac – novi mostovi) u trajanje od 14 mjeseci. Financirala ga je EU, unutar okvirnog programa EIDHR (European Initiative for Democracy and Human Rights). Predlagač je bio CMS – Centar za mirovne studije, Zagreb, u suradnji s 3 druga partnera. Značajan dio aktivnosti i radionica odvijao se u Kuli Jankovića. Aktivnosti u projektu imale su za cilj smanjenje tenzija medu različitim etničkim skupinama i pružanje specificnih treninga (MIRAMIDE) pojedincima zainteresiranim da se osposobe za rad na mirnom razrješavanju konflikata. I novi projekt: Old Castle – More Bridges (Stari dvorac – više mostova’ također je prihvaćen za financiranje od strane EU. Aktivnosti su započele početkom 2010 g., te predstavljaju i nastavak prethodnog projekta ali i njegovo proširenje, koje obuhvaća dodatne aktivnosti i dodatne partnere. To su: ‘Documenta’, Zagreb (www.documenta.hr; Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću ’) koja, između ostalog, prikuplja osobna sjećanja na rat, s ciljem dokumentiranja i razjašnjavanja ratnih zbivanja iz perspektive preživjelih. Documenta provodi projekt strukturiranih razgovora o ovoj traumatskoj temi koristeći metodologiju usmene povijesti, putem audio i video snimanja, te kasnije obrade materijala. Zatim dvije Nevladine udruge iz šire okolice Kule – Udruga Pokretač, Korenica (www.udruga-pokretac.hr/) i ‘Udruga obnovitelja’ (Gornji Karin; www.karin.hr/udruga_obnovitelja.htm ), koje rade na izgradnji civilnog društva i poboljšanja kvalitete života u ovoj poslijeratnoj regiji. U okviru projekta izradena je i izdana knjiga Ravni Kotari i Bukovica- Kulturni vodič, s ciljem približavanja javnosti vrlo značajnih a općenito slabo poznatih kulturnih vrijednosti ovoga kraja (tekstualno i slikovno obuhvaćeno 43 lokaliteta). Kako je Kula Jankovića bila značajna i Hrvatima i Srbima koji su živjeli i ponovno žive u blizini Kule njene vrijednosti se koriste i kao simbol zajedničkih interesa i kao mjesto gdje se održava značajan dio aktivnosti. Također, u okviru projekta održan je u Kuli Jankovića (16. 10. 2010) i Sajam Udruga civilnog društva (prisustvovalo oko 30 udruga).

Tijekom 2008-2010 g. niz ličnosti iz kulture, znanosti, visokog školstva i politike posjetio je Kulu Jankovića, pa su s vlasnicima diskutirali mogućnosti ubrzanja obnove te načine revitalizacije Kule Jankovića, kao i o mogućim budućim sadržajima i aktivnostima u ovom spomeniku kulture. Također je, u ožujku 2009, Kulu Jankovića posjetio i tadašnji predsjednik RH g. Stjepan Mesić. Već ranije je bila pokrenuta inicijativa (Prof. dr. sc. Drago Roksandić) da se u Kuli osnuje Centar za interkulturalizam Vladan Desnica, a od ljeta 2008 g. javila se i inicijativa da se osnuje Međunarodni sveučilišni centar (MSC), za koji su interes iskazali Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru (uz opcije da mu se eventualno priključe i neka inozemna sveučilišta (Padova, Graz, te iz zemalja regije).
Sastancima i u Kuli (ožujak 2009 g.) i u Zagrebu (svibanj, rujan, listopad 2009) napravljeni su daljnji koraci u tim inicijativama. Kao rezultat tih pregovora, 29. 10. 2009 g. vlasnici su sa Sveučilištem u Zagrebu sklopili Sporazum o dugoročnom korištenju, kojem je cilj izgradnja tzv. ‘Sjeverne fronte’ Kule, u kojem je planirano da bude Međunarodni sveučilišni centar. Više detalja na: http://www.unizg.hr/novosti-pojedinacno/sporazum-sveucilista-u-zagrebu-i-vlasnika-kule-stojana-jankovica/78e010d3c7dc9f8f0177f9ce8a8ede15/?tx_ttnews[pointer]=13&tx_ttnews[backPid]=1
Tijekom 2010 formuliran je i konkretni prijedlog projekta: Međunarodni sveučilišni centar u Islamu Grckom i mediteranska akademska zajednica: Razvoj i perspektive, s kojom su se 4 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu suradnički prijavilo na Natječaj za razvojne projekte Sveučilišta u Zagrebu, za programe ZAJEDNO, SVIJET i PROSTOR (Voditelj projekta: prof. dr. sc. Drago Roksandić).
U pripremi je i nastavak/proširenje istog projekta s namjerom da ga se prijavi na natječaj Hrvatske Zaklede za znanost.
U rektoratu Sveučilišta u Zagrebu 28.12.2010 održana je promocija projekta Međunarodni sveučilišni centar, na kojoj su, izmedu ostalih, govorili i rektori Zagrebačkog sveučilišta (dr.sc. A. Bjeliš), Zadarskog sveučilišta (prof. dr.sc. A. Uglešić) te Potpredsjednik Vlade RH (dr.sc. S. Uzelac). Analogna promocija, takoder medijski dobro popraćena, uspješno je održana 24. 03. 2011. Na Sveučilištu u Zadru.

Navedene aktivnosti u Kuli rezultat su brojnih projekata, manifestacija i aktivnosti direktno povezanih s Kulom Jankovica:

Projekti:
Ministarstvo Kulture RH od 2003 g. financira postepenu obnovu Kule Jankovica
Projekt Mostovi (Bridges) – od 2003 g. nadalje
Projekt unutar InterRegIII (Filozofski Fakultet Zagreb- Sveučilište u Padovi)
Projekt Međunarodnog sveučilišnog centra u Sjevernoj fronti kule S. Jankovića, u nastajanju
EU Projekt: Old Castle – New Bridges , CMS i partneri (2009-2010), te njegov nastavak:
EU Projekt: Old Castle – More Bridges , CMS i partneri (2010-2011)
Izložbe:
Izložba fotografija o Kuli Jankovića (u organizaciji i prostorijama SKD Prosvjeta), Zagreb Jan.-Feb. 2003 g, s Javnom tribinom 15. 01. 2003 g.
Izložba «Baština dvora Jankovića» (prezentirano preko 500 izložaka iz Kule; autor izložbe Mr. sc. M. Savić)); Beograd, Maj-Juni 2006
Novije knjige o Kuli Jankovica i ljudima povezanih s njom:
Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije započeo je u 2010 g. sa izdavanjem biblioteke “Desničini susreti”, te su do sada tiskane 3 knjige:
Milana Černelić, Marijeta Rajković Iveta (uredile), Zapisi iz gornjih Ravnih kotara. Etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu Grčkom, Kašiću i Podgradini, FF press, Zagreb 2010.
Drago Roksandić, Ivana Cvijović (uredili), Zbornika radova “Desničini susreti 2005. – 2008.”, Plejade, Zagreb 2010.
Ivan Bašić, Od domus episcopi do Kule Jankovića. Prostorni razvoj Kule Stojana Jankovića u Islamu Grčkom, FF press, Zagreb 2010.
Bukovica i Ravni kotari – Vodič kroz kulturnu baštinu (2010); CMS i partneri, uredila P. Jurlina; autori tekstova J. Predovan, M. Čurković i M. Jurjević
M. Savić: Boško Desnica (Prosvjeta-VBZ, Zagreb 2008);
Kula Jankovića (prošireni Katalog uz izložbu u Beogradu, 2006, M. Savić);
Dvotomna knjiga Hotimično iskustvo, Prof. D. Marinkovic; VBZ, Zagreb, 2005 g.
M. Savić: Ilija Dede Janković (Prosvjeta, Zagreb, 2003 g.),
Također, izrađeno je više doktorskih teza (uključivo jedna u Padovi i jedna u Rimu), diplomskih radova, seminara, itd., direktno vezanih za Kulu Jankovića i/ili ljude povezane s njom. Iz one u Padovi nastala je i knjiga: Tea Mayhew, Dalmatia between Ottoman and Venetian Rule – Contado di Zara 1645-1718, (Viella, Roma, Italia, 2009)
Detalji o navedenim aktivnostima i projektima vezanim uz, Kulu Jankovića, te o ličnostima direktno povezanim s Kulom, lokalnom baštinom, kao i o aktivnostima i projektima, itd. mogu se naći na www.ffzg.hr/mostovi. Takoder, od 2006 g. djeluje i Udruga Prijatelja Kule Jankovića (puni naziv ‘Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića – Mostovi’). Stranica društva, www.kulajankovica.hr/, pored informacija o tekućim aktivnosti udruge, daje niz slikovnih i pisanih materijala o Kuli Jankovića i ljudima povezanih s Kulom, o regiji itd. (hrvatski, engleski, francuski, talijanski).
Vizije i želje, inicijative i nastojanja vlasnika Kule Jankovića u smjeru dugoročne revitalizacije kompleksa Kula Stojana Jankovića:

Vlasnici žele da vrijedno kulturno naslijeđe Kule Jankovića bude dostupno javnosti, najbolje unutar zgrada najstarije samoj povijesne jezgre, kako za posjetitelje tako i za daljnje stručno istraživanje zbirki, biblioteka i arhiva porodica Janković-Desnica.
Također, vlasnici su spremni omogućiti javno korištenje i nekih drugih dijelova Kule, posebno za kulturne, edukativne, istraživačke i razvojne projekte, posebno:
– Za osnivanje Međunarodnog sveučilišnog centra (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zadru, uz očekivano priključivanje i drugih Sveučilišta (za sada su pokazali načelni interes Graz, Bec, i neka Sveučilišta iz drugih susjednih država). Centar zamišljamo kao modernu, state-of-the-art ustanovu, s mogućnošcu povremenog smještaja i profesora i studenata
Sveučilišni centar bavio bi se obrazovnim, znanstvenim, kulturnim i razvojnim projektima, kao i održavanjem konferencija, ljetnih škola, terenskog rada, umjetničkih/restauratorskih kolonija, itd.
Centar bi trebao težiti da postigne međunarodnu prepoznatljivost i vodeću poziciju u regiji u više područja, a procjenjujemo da već sada za to imaju posebno dobre izglede:
Centar za intekulturalizam (Prof. dr. sc. Drago Roksandic, (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveucilišta u Zagrebu; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije), s brojnim suradnicima
Centar za projekte održivog razvoja (posebno Mediteranske poljoprivredne kulture,
regionalna arhitektura, održivog razvoja sela posebno u ‘nerazvijenim područjima’,
obnovljivim izvorima energije, itd.

Ne-akademske aktivnosti u Kuli (projekti važni za lokalnu zajednicu, dodatno obrazovanje,…) mogao bi organizirati i provoditi Udruge kao što su:
Centar za Mirovne Studije u suradnji sa
Društvom za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića
te drugim zainteresiranim Nevladinim neprofitnim udrugama i Organizacijama lokalne zajednice (zainteresirana tijela/aktivisti)

Povijesni dio Kule Jankovića
– dijelom muzejska (Memorijalna zbirka značajnih Jankovića i Desnica) u kojoj
bi se izložili najvrjedniji dijelovi iz bogatih zbirki i arhiva Kule Jankovića
– dijelom kao ‘Kuća pisca’ (ovakvi postavi brojni su u EU, posebno Francuskoj)
– dijelom kao Muzej mira (Prof. dr. sc. Tomislav Šola, Odsjek informacijskih znanosti,
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Svi ovi ‘planovi’su, , ‘projekt u radu’ i podložni su, razumljivo, promjenama i dopunama – za ‘konačne’ planove revitalizacije potrebne su opsežne i kreativne stručne diskusije svih potencijalno zainteresiranih…….a vjerojatno i vrijeme.