Kula Jankovića: Baština kao ekonomski resurs – revitalizacija, turizam i razvoj

U sklopu projekta Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara (Jankovic Castle – historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region), koji provodi Sveučilište u Zagrebu, u petak 6. prosinca 2013. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održat će se okrugli stol Baština kao ekonomski resurs – revitalizacija, turizam i razvoj. Sudionici okruglog stola posjetit će Kulu na studijskom putovanju u subotu 7. prosinca.

Glavna tema dvodnevnog seminara je upravljanje baštinom na kojem će se propitati pozitivne i moguće negativne konotacije upotrebe baštine kao ekonomskog/gospodarskog resursa. Odnos između baštine i (održivog) razvoja, revitalizacije i suradnje sa sektorom turizma biti će posebno adresirane pri čemu će predavanja biti dominantno usmjerena na primjere uspješnih baštinskih projekata (‘best practices’) unutar europskog i nacionalnog okruženja. Međunarodni, te domaći i regionalni stručnjaci pozvani su da iznesu svoja iskustva putem predavanja i kroz diskusiju.

Međunarodni seminar dio je aktivnosti koje se provode na projektu financiranog od strane Europske Komisije, a realiziran je u suradnji s Međunarodnom fondacijom Forum slavenskih kultura, Ministarstvom kulture Republike Hrvatske i ICOM Hrvatska.

Sveučilište u Zagrebu

Comments are closed.