‘Izlet po Ravnim kotarima’ i radionica ‘Tradicijska kultura Ravnih kotara’

Izlet po Ravnim kotarima održat će se u 31. svibnja, a obići će se važni baštinski lokaliteti Ravnih kotara. Cilj je izleta upoznavanje kulture Ravnih kotara u njezinim višeslojnim vrijednostima od prapovijesti do suvremenog doba.
U izletu će sudjelovati stručnjaci za konfliktnu povijesno-kulturološku baštinu te, samim time, izlet predstavlja priliku za suradnju i učenje od spomenutih stručnjaka.
Izlet se u potpunost financira iz projekta Sveučilišta u Zagrebu Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara, koji financira Europska unija.
Sudionici projekta, članovi Društva i svi prijatelji Kule srdačno se pozivaju na sudjelovanje u izletu i radionici ‘Tradicijska kultura Ravnih kotara’.

Poziv na izlet
Poziv na radionicu
Prijavnica za izlet
Prijavnica za radionicu
Program izleta
Program radionice

Kula Jankovića: Baština kao ekonomski resurs – revitalizacija, turizam i razvoj

U sklopu projekta Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara (Jankovic Castle – historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region), koji provodi Sveučilište u Zagrebu, u petak 6. prosinca 2013. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održat će se okrugli stol Baština kao ekonomski resurs – revitalizacija, turizam i razvoj. Sudionici okruglog stola posjetit će Kulu na studijskom putovanju u subotu 7. prosinca.

Glavna tema dvodnevnog seminara je upravljanje baštinom na kojem će se propitati pozitivne i moguće negativne konotacije upotrebe baštine kao ekonomskog/gospodarskog resursa. Odnos između baštine i (održivog) razvoja, revitalizacije i suradnje sa sektorom turizma biti će posebno adresirane pri čemu će predavanja biti dominantno usmjerena na primjere uspješnih baštinskih projekata (‘best practices’) unutar europskog i nacionalnog okruženja. Međunarodni, te domaći i regionalni stručnjaci pozvani su da iznesu svoja iskustva putem predavanja i kroz diskusiju.

Međunarodni seminar dio je aktivnosti koje se provode na projektu financiranog od strane Europske Komisije, a realiziran je u suradnji s Međunarodnom fondacijom Forum slavenskih kultura, Ministarstvom kulture Republike Hrvatske i ICOM Hrvatska.

Sveučilište u Zagrebu

Predstavljanje projekta ‘Jankovic Castle: heritage site, generating sustainable development of the Ravni kotari region’

19. prosinca 2012. u Auli Rektorata Sveučilištu u Zagrebu održano je predstavljanje projekta Kule Jankovića – Jankovic Castle: heritage site, generating sustainble development of the Ravni Kotari region.

Cilj je ovog projekta, koji se financira sredstvima EU iz proračunske stavke „Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans“ (EUROPEAID/131266/C/ACT/MULTI), revitalizacija Kule Jankovića i područja Ravnih kotara kroz procese kulturne revalorizacije, izgradnje mira i poticanja društveno-gospodarskog razvoja.

Program
Sveučilište u Zagrebu