interreg adriatico

Interreg je inicijativa Europske unije za promicanje prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje. Dio je kohezijske politike EU kojom se nastoje smanjiti razlike u stupnju razvoja regija zemalja članica, ali i šireg europskog prostora.
Postoje tri linije inicijative Interreg III (treće faze) i među njima linija A, prekogranična suradnja promicanja regionalnog razvoja izmedu susjednih graničnih regija, uključujuci vanjske granice i granice na moru; cilj je razvijanje prekogranične, gospodarske i socijalne suradnje.
Republika Hrvatska je u ovoj liniji sudjeluje putem programa Jadranske prekogranične suradnje (Interreg Adriatic Cross Border) i Programa za susjedstvo Slovenija-Madarska-Hrvatska.

Valoriziranje i zaštita kulturne baštine iz venecijanskog razdoblja u zaleđu Zadra (Hrvatska) projekt je Odsjeka za povijest Univerziteta u Padovi (voditelj projekta dr. Egidio Ivetic) i partnera, Odsjeka za povijest, Filozofski fakultet u Zagrebu (voditelj projekta prof. Drago Roksandić).

Comments are closed.