ministarstvo kulture

Veliki dio kompleksa (stambeni i gospodarski) je znatno je oštećen tijekom Domovinskog rata (stupanj oštećenja 4 i 5). Ipak, oni dijelovi objekta koji su bili obnovljeni neposredno pred rat (tzv. «Kula» i tzv. “magazin”) imaju tek manja oštećenja. Te popravke bio je izvršio Zavod za zaštitu spomenika u Zadru od 1989-91 g, uz program obnove kompleksa Kule Jankovića te uz izradu kvalitetne detaljne projektne stručne dokumentacije.

Od 2002 g. počinju radovi obnove i rekonstrukcije kompleksa Kule Jankovića sredstvima Ministarstva kulture RH, te uz stručno vodstvo Konzervatorskog zavoda u Zadru. Najprije su, 2002 g., sanirana oštećenja na crkvi (uključujući popravak devastiranog groba Vladana Desnice). Tijekom 2004-2005 g. dovršena je osnovna građevinska sanacija objekta ‘stara kuća’. Tijekom 2006 g. obavljena je osnovna sanacija dijela južnog krila objekta, tzv. “sala+ispred sale”, koja je dobila krovnu konstrukciju i krov. Tijekom 2007 g. sanirani su zidovi južnog krila objekta (objekt ’novi stan‘, koji sa objektom ‘sala’ dijeli isti krov), (sanirane rupe u zidu od granata, zidovi učvršćeni zategama te injektirani). U 2008.g velika južna fronta objekta ‘novi stan’ dobila je krov i pod prvog kata.

U 2009-2011. g. konstruktivna i građevinska sanacija kompleksa dobila je veći zamah, posebno: dovršila se osnovna sanacija jugo-zapadnog krila kompleksa (objekt ‘novi stan’), tako da je napravljena krovna/podna konstrukcija i krov istočnog i zapadnog dijela objekta. Nadalje, za gotovo sve do sada obnovljene dijelove kompleksa izrađena su vanjska vrata i prozori. Tako su se ti dijelovi (‘stara kuća’, ‘kula’, ‘sala’, ‘novi stan’ i ‘magazin’ mogli zatvoriti i tako zaštititi od atmosferilija a i otežati mogući vandalizam. Također, kroz ljeto 2009 g. popravljen je veliki dio visokog vanjskog istočnog zida kompleksa, te rekonstruiran srušeni luk ulaznih vrata (‘kapije’). Oštećena velika ulazna vrata u kompleks također su obnovljenja. U 2010. g. popravljen je južni zid kompleksa, izgrađeni srušeni dijelovi zida oko izlaza iz kompleksa prema parku, te su vrata (nestala za vrijeme rata) rekonstruirana prema slikama iz 1914. g. te 1960. g. Nadalje, obnovljeno je izgorjelo stepenište koje vodi na ravne krovove (donju i gornju terasu kule), te izrađena vanjska vrata i svi prozori na tom objektu. Konačno, ali nipošto manje važno, u 2009-2010 g. obnovljeni su dijelovi osnovne infrastrukture (kanalizacije, vodovoda, struje), što su bitni preduvjeti za odvijanje više aktivnosti u objektu.
U 2011 g. nastavljena je građevinska i konstruktivna sanacija zidova objekta ‘Stara kuća’, (u kojoj bi bio izložen glavni dio kulturnog blaga koje će se vratiti iz Srbije temeljem međudržavnog sporazuma). Zidovi prizemlja, koji su bili u posebno fragilnom stanju, učvršćeni su injektiranjem i drugim mjerama sanacije. Uz čitavu istočnu frontu „Stare kuće, ispred „Straže i uz Kulu postavljeni su hidroizolacijski slojevi, te ukopane drenažne cijevi za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, sve do vrta. Zatim, ožbukana je Sala, uključujući strop, na starinski način, te su dodani potrebni slojevi na podu, koji je sada pripravan za parkete, kad dođu na red. Nadalje izrađena je većina preostala vanjskih vrata i prozora, uključivo vrata prema izvoru ‘Klokotuši’, te između velike i male „avlije“. Nastavljeno je širenje mreže infrastrukture (struja, kanalizacije i vode) za objekte pod krovom, uključivo i uvođenje struje u Salu i ispred Sale.

U 2012 – 2013 g., sredstvima Ministarstva kulture RH nastavljena je građevinska obnova Kule: unutrašnja hidroizolacija i žbukanje prizemlja Stare kuće, uvođenje elektroinstalacija te uređenje poda, obnova Staklika u Staroj kuhinji, osnovno saniranje prizemne etaže zgrade Kotarina, izrada još troja vrata, širenje mreže infrastrukture struje, vodovoda i kanalizacije. Obnovi su doprinijela sredstva iz drugih izvora; konkretno: iz projekta EU IPA Sveučilište uređen je sanitarni čvor za posjetitelje u „Retrobotegi“ – dijelu prizemlja Stare kuće, a kroz drugi EU IPA projekt (CMS) dvije prostorije u zgradi „Magazin“; iz projekta Ministarstva turizma RH izrađena je AB pokrovna ploča za prizemlje zgrade Kotarina, te iz granta američke zaklade Tourism Cares, uređene su dvije prostorije u povijesnoj jezgri u kojima su pripremljene i realizirane dvije izložbe u Kuli. U 2013 g. još je uređena prostorija „Škritorij“ u prizemlju „Stare kuće“, u koju je privremeno smještena i izložena obnovljena bista Sime Matavulja (rad Grge Antunca).
Sve su ovo bitni koraci prema postepenom osposobljavanju prostora u Kuli za planirane funkcije. tako da su se stekli preduvjeti da se obnovljeni dijelovi Kule Jankovića mogu i službeno otvoriti za javnost i posjete.

opširnije…

Comments are closed.