miramida

Mlada MIRamiDA: Održana od 09. do 13. 07. 2012:   (u oviru   EU IPA projekta CMS-a „Mainstreaming human rights in areas of special state concern in Croatia 2012-2013 u okviru aktivnosti  A2.5 Summer school “Peace -building and cultural heritage”; ).
Ljetna škola provodila se prema specifičnoj metodologiji trenina MIRamiDA Centra za mirovn studije, Zagreb.  Cilj treninga je osposobiti mlade učesnike  za usvajanje osnovnih koncepata i metoda izgradnje mira, izgradnje-obnove svojih  lokalne zajednice i pozitivnog aktivizma u zajednici. Uključila je 20-ak učesnika (mladih aktivista, volontera, studenata) iz svih WB zemalja.

CMS Miramida

Comments are closed.