mostovi

Revitalizacija Kule Stojana Jankovića
i područja sela Islam Grčki, Islam Latinski i Kašića
_____________________________________________________________________

KRATKI OPIS PROJEKTA “MOSTOVI”
Inicijator projekta

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zavod za hrvatsku povijest, Projekt «Triplex Confinium»
Prof.dr.sc. Drago Roksandić
Ivana Lučića 3, HR-10000 Zagreb
tel. +3851612153; e-mail: drago.roksandic@ffzg.hr; drago.roksandic@zg.htnet.hr
Mr.sc. Tea Mayhew, asistent; tel. +38551808269; e-mail: vidagents@inet.hr
Projektni partneri

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za informatologiju, Muzeologija, Projekt «Hrvatski identitet u marketingu turističkog odredišta i razvojnoj strategiji»
Prof.dr.sc. Tomislav Šola
Ivana Lučića 3, HR-10000 Zagreb
Tel. +385 1 600 23 48; e-mail: tomislav.sola@ffzg.hr
Darko Babić, asistent; e-mail: darko.babic@ffzg.hr

Institut Ruđer Bošković, Zagreb
Dr.sc. Uroš Desnica, Bijenička c. 54, HR-10000 Zagreb
Tel: +38514561173; e-mail: uros.desnica@irb.hr

Volonterski Centar Zagreb
Domagoj Kovačić, Bačšanska 11, HR-10000 Zagreb
Tel.: +385-1-301-3736; e-mail: vc@zamir.net

Centar za mirovne studije Zagreb
Gordan Bosanac, programski voditelj
Livadićeva 36, HR-10000 Zagreb; www.cms.hr; cms@zamir.net; tel./fax: 01/233-83-15
Kratki opis ciljeva i djelatnosti projekta «Mostovi»
Projekt «Mostovi» realizira se na području Kule Stojana Jankovića (spomenik kulture prve kategorije) te na području Gornjih Ravnih kotara, posebice etnokonfesionalno miješanih sela Islam Grčki, Islam Latinski i Kašić, t.j., na području koje je bilo potpuno ili većim dijelom potpuno razrušeno i depopulirano tijekom Domovinskog rata. Njegovi su opći ciljevi:

1. Obnova i revitalizacija višenacinacionalnih zajednica Islama Grčkog, Islama Latinskog i Kašića te njihov održivi razvoj kroz poljoprivredu i turizam zasnovane na vrednovanju lokalne baštine i njihovih razvojnih potencijala.

2. Razviti model uporabe primjereno vrednovanog i kreativno revitaliziranog spomenika kulture, sa ciljem jačanja društvene kohezije i gospodarskog razvoja, čija iskustva će se moći primjenjiti i na drugim sličnim područjima.

Specifični projektni ciljevi su:

1. Stvoriti preduvjete za povratak ljudi u njihova sela

2. Revitalizacija Kule Stojana Jankovića i pripadajućeg arboretuma kao područja značajnog kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa.

3. Osnivanje regionalnog Centra za interkulturalizam i održivi razvoj u Kuli Stojana Jankovića zasnovanog na informacijskoj-komunikacijskoj tehnologiji (ICT).

4. Osnivanje Eko (Zavičajnog) Muzeja.

5. Stvaranje uvjeta za stalno i privremeno zapošljavanje lokalnih ljudi.

6. Osmisliti i započeti projekt održivog razvoja.
Konkretno – najsažetije iskazano – projektni su ciljevi slijedeći:

Budući da su «Mostovi» dugoročni projekt, s jedne strane znanstvene, transdisciplinarne naravi, a s druge strane primijenjeni i to u lokalnim, točnije, subregionalnim uvjetima Gornjih Ravnih kotara, djelatnosti moraju biti u osnovi fokusirane na dvije različite, iako međusobno povezane, razine:

Prvo, generalni je cilj istražiti i tradicijski potencijal kraja, ali ništa manje i sadašnje potrebe ljudi te njihove aspiracije u bližoj budućnosti. Pritom se «Mostovi» kao istraživački tim samorazumijevaju i kao znanstvenici i kao sudionici procesa promjena u tom prostoru, dakle, i obnove i revitalizacije.

Drugo, «Mostovi» imaju cijeli niz partikularnih, međusobno ovisnih ciljeva, koji su redovito zamišljeni kao institucionalizirani okviri za praktične inicijative u ljudskim svakodnevnicama u tom prostoru. Riječ je o (a) Kuli Stojana Jankovića kao integralnom eko-kulturnom kompleksu spomenika prve kategorije (što uključuje obnovljeni arboretum i rasadnik), (b) Centru za interkulturalizam i održivi razvoj, (c) Eko zavičajnom muzeju i (d) Udruzi prijatelja Kule Stojana Jankovića i Ravnih kotara.

Sve inicijative uključuju suradnju ljudi iz ovog prostora (neovisno o tome da li žive tamo ili u Zadru, Rijeci, Zagrebu i sl.), potom, lokalnih i regionalnih/županijskih stručnjaka, poduzetnika i vlasti, eksperata iz Hrvatske i svijeta ponajviše okupljenih u «Mostovima», državnih ustanova i NVO iz Hrvatske i svijeta. «Mostovi» računaju na vrlo aktivno i stalno «traganje» za izvorima financijske i materijalne podrške, odnosno, kadrovskog ekipiranja za bilo koji pojedinačno dogovoreni posao.

Budući da je riječ o sveučilišno iniciranom projektu, njegove spoznaje redovito bi bile korištene i za nastavne potrebe, kao i za znanstvenu medijsku diseminaciju.

(Stanje projekta: 19. srpnja 2005. godine)

Comments are closed.