Okrugli stol “Desničini susreti i Kula Stojana Jankovića: iskustva i razvojne mogućnosti“”

Okrugli stol “Desničini susreti i Kula Stojana Jankovića: iskustva i razvojne mogućnosti”“ održžat će se u srijedu, 29. siječnja od 11.00 do 13.30, u Auli Sveučilišta u Zagrebu. Sudionicima će se obratiti prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Damir Boras, dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Desničini susreti utemeljeni su u Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta... Read More

javno predstavljanje projekta Međunarodnog sveučilišnog centra u Kuli Stojana Jankovića na Sveučilištu u Zadru u sklopu obilježavanja Dana Sveučilišta

press clipping: 057 info (PDF) Zadarski list (PDF)  Read More

javno predstavljanje projekta Međunarodnog sveučilišnog centra u Kuli Stojana Jankovića održano na Sveučilištu u Zagrebu

press clipping: Culturenet.hr (PDF) Zadarski list (PDF)  Read More

sporazum Sveučilišta u Zagrebu i vlasnika Kule Jankovića

link  Read More

projekt Međunarodnoga sveučilišnog centra u Kuli Jankovića

O projektu (PDF)  Read More