Intelektualci i vlast, 1945-1952

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije
„Desničini susreti“
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”, Zagreb

«Desničini susreti 2009.»:
Intelektualci i vlast, 1945-1952.

(Zagreb, 18. i 19. rujna i Islam Grčki, 20. rujna 2009.)

Poštovana/poštovani,

«Desničini susreti 2009.» održat ce se ponovo u dva dijela – u Zagrebu, 18. i 19. rujna i u Islamu Grčkom, 20. rujna. U Zagrebu ce se raspravljati temu Intelektualci i vlast, 1945-1952., nastavljajuci – sukladno temeljnoj programskoj orijentaciji «Desničinih susreta», s težištem na kritičkoj refleksiji fenomena kulture i kulturalnosti s komparatističkog stajališta – s istraživanjima i stručnim raspravama propitati proturječne i često konfliktne fenomene i procese u hrvatskom i širem južnoslavenskom transkulturacijskom prostoru u modernom i postmodernom razdoblju (18. -21. stoljeće).

Problem uspostavljanja monopolne vlasti komunističkih partija u zemljama Srednjoistočne i Jugoistočne Europe, te stvaranja sveobuhvatne kontrole nad svim društvenim sferama, predstavlja izuzetno važno i tek sporadično istraženo poglavlje u povijesti velikog dijela europskog kontinenta. U tom su kontekstu posebno važni, s jedne strane, sistemski stav prema intelekualcima te, s druge, odnos intelektualaca prema novom ideologijskom autoritetu. U jugoslavenskom slučaju ovo istraživačko pitanje posebno je neistraženo u razdobljima «koalicijsko-demokratske vlasti» (1944.- studeni 1945.), primjene sovjetskoga doktrinarnog sustava u «izgradnji socijalizma» (prosinac 1945. – 1950.) te u prvim godinama stvaranja jugoslavenskoga alternativnog modela (u sljedecem razdoblju do VI. kongresa KPJ/SKJ 1952.).

«Desničini susreti 2009.» imaju naglašeno istraživačku, projektnu orijentaciju, a ovaj skup u rujnu 2009. godine će biti prvi u nizu istraživackih i izdavačkih inicijativa pod istim glavnim naslovom Intelektualci i vlast, 1945-1952. Matična adresa ovog ciklusa je Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u realizaciji partnerski sudjeluju ustanove navedene u naslovu ovog poziva. Pripremni odbor cine prof. dr. sc. Ivo Banac, prof. dr. sc. Krešimir Nemec, prof. dr. sc. Drago Roksandić, Velimir Visković i Cedomir Višnjić.

Inicijalni skup u rujnu otvoren je stručnjacima u društvenim i humanistickim znanostima, ali i «svjedocima vremena» (bilo da je riječ o intelektualcima, bilo da je riječ o obnašateljima vlasti u navedenom razdoblju). Pripremni odbor ce prihvaćati prije svega prijave priopćenja koja će se temeljiti na problematizaciji novih arhivskih istraživanja, ali i novim pristupima iskustvu vremena. Vjerni svojim interkulturnim ishodištima, «Desničini susreti 2009.» ce se fokusirati prije svega na hrvatsko iskustvo, ali i sva druga u kontekstu dogadanja u DF/FNR Jugoslaviji.

Tema Intelektualci i vlast, 1945-1952. isto tako otvara nove mogućnosti pristupa Vladanu Desnici, njegovim iskustvima intelektualca, u rasponu od visokoga državnog cinovnika do profesionalnog književnika, jednoga od najsmionijih u svome stvaralaštvu u to doba u nas.

Molio bi zainteresirane da se jave bilo kome od članova Pripremnog odbora, a pripreme ce usklađivati prof. dr. sc. Ivo Banac i prof. dr. sc. Drago Roksandić, koje možete kontaktirati mailom ivo.banac@yale.edu ili drago.roksandic@ffzg.hr, odnosno, na istu adresu za obojicu profesora: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta (Ivana Lucića 3, 10000 Zagreb).

Prijavnica treba sadržavati osobne podatke s adresama, egzaktnu formulaciju teme priopćenja i sažetak od 1000 do 1500 slovnih mjesta. Rok za dostavu je 1. lipnja 2009. godine.

Srdačno Vas pozdravljamo i radujemo se Vašoj suradnji!

Pripremni odbor «Desničinih susreta 2009.»

prof. dr. sc. Ivo Banac

prof. dr. sc. Drago Roksandić

Comments are closed.