Pripadnost kulturi – kultura pripadanja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb
Srpsko kulturno društvo «Prosvjeta», Zagreb

«Desničini susreti 2007.»:
Pripadnost kulturi – kultura pripadanja

Zagreb, 21. i 22. rujna 2007.
(Hrvatsko društvo pisaca, Kuća Arko, Basaričekova 24, Zagreb)

Sukladno svojoj temeljnoj programskoj orijentaciji s fokusom na kritičkoj refleksiji fenomena kulture i kulturalnosti iz komparatistickoga ocišta, ovogodišnji ce “Desnicini susreti” u okviru teme Pripadnost kulturi- kultura pripadanja nastojati propitati iz inter- odnosno transdisciplinarne perspektive proturječan i često konfliktan proces de/konstruiranja kulturnih formi i normi, reprezentacija i praksi u hrvatskom i širem južnoslavenskom transkulturacijskom prostoru u modernom i postmodernom razdoblju (18. -21. stoljeće).

Priopćenja sadržavaju sljedeće teme i problemske komplekse:
• identitet/alteritet/alijenitet
• identitet i kultura (ne)pripadanja
• kanonizacija: izmedu inkluzije i ekskluzije
• pripadnost, distanciranje, marginalizacija, nomadizam
• kulturna razlika: diferencija/transdiferencija/diferancija
• sinkretizam i hibridizacija
• historijska i književna imagologija: konvergencije i divergencije
• multikulturalizam/interkulturalizam/transkulturalizam

Petak, 21. rujna 2007.

10.00-10.30
Otvaranje skupa: uvodne riječi Velimira Viskovića (predsjednika Hrvatskog društvo pisaca), Čedomira Višnjića (predsjednika SKD “Prosvjeta”), prof. dr. sc. Drage Roksandića i prof. dr. sc. Krešimira Nemeca te pozdrav u ime obitelji Vladana Desnice

10.30-11.30: Priopćenja priređivaca skupa

Krešimir Nemec: Sukcesije i razgranicavanja u književnosti. Hrvatska književna historiografija nakon raspada Jugoslavije
Drago Roksandić: Kulturni identiteti višegranicja i kultura (in)tolerancije

11.30-12.00: Stanka

12.00-14.00: I Kanonizacija i (ne)pripadanje (predsjedatelj: Dušan Marinković)

Marina Protrka: Distinktivnost i restriktivnost književnog kanona u hrvatskoj književnosti 19. stoljeca
Stanislava Vujnovic:Reprezentacija žena u casopisima meduratne Jugoslavije
Sanjin Kodrić: Reprezentacija i skandal: “Djelidba” S. Kulenovića u kontekstu kulture pamcenja jugoslavenskog socijalizma
Dušan Marinković: Slijepe pjege književne kritike

14.00-16.00: Stanka za rucak

16.00-18.30: II Identitet i (ne)pripadanje (predsjedatelj Zvonko Kovac)

Marijana Bijelić: Baj Ganjo i identitet/alteritet/alijenitet
Ante Bašić: (Pri)kriveni “nomadizam” i (ne)pripadnost Ive Andrića
Maša Kolanović: Kome treba identitet? Esejistika Dubravke Ugrešic
Ivan Majić: Književno pripadanje u globalnom vremenu – drugi (engleski) jezika kao inter/trans kulturni medij novog identiteta
Zvonko Kovač: O kulturi razgovora (metodologiji pisanja) o pripadnosti pisaca

***

18.30-19.00: Uroš Desnica: Prezentacija kulturne baštine Dvora Jankovica i knjižnice Vladana Desnice

Subota, 22. rujna 2007.

09.30-10.00: Jutarnja kava u Hrvatskom društvo pisaca

10.00-12.30: III Identitet i naracija (predsjedatelj Davor Dukić)

Željka Babić: Jakov Ignjatović: pripovijedanje mimo nacionalnog identiteta
Ivica Baković: Nostalgija, mit i nacionalni identitet u “Slavenskim legendama” i “Hrvatskim kraljevima” V. Nazora
Marija Grujić: Usmena naracija, identitet i licna istorija. pitanja jezičkih formi i kulturnog samoopredeljenja u knjizi “Romkinje”
Tihomir Brajović: Epski romantizam ili traganje za narativnim identitetom
Davor Dukić: Nekoliko opaski o književnoj imagologiji

12.30-14.00: Stanka za ručak

14.00-16.00: IV Razlika kulture/kultura razlike (predsjedateljica Zrinka Blažević)

Ida Ljubić: Devetnaestostoljetne bosanske kronike: istraživacke kontroverze
Lana Molvarec: Izmedu eskapizma i nomadologije – Deleuze/Guattari i Hakim Bey u arkadiji Šoljanovih “Izdajica”
Dragan Bošković: Identitet roman: Proljeća Ivana Galeba Vladana Desnice
Zrinka Blažević: Kako misliti kulturu: hibridizacija, transkulturacija i transdiferencija

***
16.00-17.00: Poslijepodnevna kava i završna rasprava

Comments are closed.