Pripadnost kulturi – kultura pripadanja: drugi put

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije
Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb
Srpsko kulturno društvo «Prosvjeta», Zagreb
«Desničini susreti 2008.»

Pripadnost kulturi – kultura pripadanja:
drugi put

(Zagreb i Islam Grčki, 20. i 21. rujna 2008.)
Prošlogodišnji «Desničini susreti» – sukladno svojoj temeljnoj programskoj orijentaciji s fokusom na kritičkoj refleksiji fenomena kulture i kulturalnosti iz komparatističkoga očišta – vrlo uspješno su otvorili raspravu o istoj temi. Pritom se nastojalo iz inter- odnosno transdisciplinarne perspektive propitati proturječan i često konfliktan proces de/konstruiranja kulturnih formi i normi, reprezentacija i praksi u širem južnoslavenskom transkulturacijskom prostoru u modernom i postmodernom razdoblju (18. -21. stoljeće). Sudionicama/sudionicima su prošle godine bile sugerirane sljedeće teme i problemski kompleksi:

• identitet/alteritet/alijenitet
• identitet i kultura (ne)pripadanja
• kanonizacija: izmedu inkluzije i ekskluzije
• pripadnost, distanciranje, marginalizacija, nomadizam
• kulturna razlika: diferencija/transdiferencija/diferancija
• sinkretizam i hibridizacija
• historijska i književna imagologija: konvergencije i divergencije
• multikulturalizam/interkulturalizam/transkulturalizam

Ovogodišnji “Desničini susreti” zamišljeni su u formi okruglog stola s više petnaestominutnih, problemski intoniranih izlaganja, nakon kojih će uslijediti diskusija. Dok su prošle godine najbrojniji bili književni teoretičari, kritičari i povjesničari književnosti, ove godine će medu uvodničarima, pored ostalih, biti više sociologa i antropologa kulture. Imajući na umu primarni interes za inter- i transdisciplinarne pristupe, kao i za kontinuitet dijaloga, u raspravi će sudjelovati i prošlogodišnje sudionice/prošlogodišnji sudionici. Rasprava će se održati u dvorani Hrvatskoga društva pisaca u palači «Arko» (Basaričekova 24).
U subotu, 20. rujna, poslije podne, prof. dr. sc. Dušan Marinković, s južnoslavističkih studija Filozofskog fakulteta u Zagrebu, istraživač rukopisne ostavštine Vladana Desnice, održat će predavanje o svojim tekućim istraživanjima s težištem na Vladanu Desnici kao kritičaru i polemičaru.
U predvečernjim satima istog dana će biti promovirana knjiga doc. dr. sc. Anite Peti-Stantić, također sa zagrebačke jugoslavistike, «Jezik naš i/ili njihov», koja je upravo izašla iz tiska u nakladi «Srednje Europe».
U nedjelju, 21. rujna, u organizaciji obitelji Desnica, «Desničinih susreta» i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sudionice/sudionici i suradnice/suradnici «Desničinih susreta», članovi Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta i više drugih gostiju će na jedan dan autobusom otići posjetiti Kulu Stojana Jankovića u Islamu Grčkom, vlasništvo obitelji Desnica i upoznati se s projektom obnove koji financira Ministarstvo kulture te s projektom izgradnje Međunarodnog (sveučilišnog) centra «Vladan Desnica». Tom prilikom posjetilo bi se i ostatke antičkog grada Asseria i kasnosrednjovjekovne tvrđave Kličevica kod Benkovca, u Ravnim Kotarima.

Comments are closed.