‘Izlet po Ravnim kotarima’ i radionica ‘Tradicijska kultura Ravnih kotara’

Izlet po Ravnim kotarima održat će se u 31. svibnja, a obići će se važni baštinski lokaliteti Ravnih kotara. Cilj je izleta upoznavanje kulture Ravnih kotara u njezinim višeslojnim vrijednostima od prapovijesti do suvremenog doba. U izletu će sudjelovati stručnjaci za konfliktnu povijesno-kulturološku baštinu te, samim time, izlet predstavlja priliku za suradnju i učenje od spomenutih stručnjaka. Izlet se u potpunost financira iz projekta... Read More

Kula Jankovića: Baština kao ekonomski resurs – revitalizacija, turizam i razvoj

U sklopu projekta Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara (Jankovic Castle – historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region), koji provodi Sveučilište u Zagrebu, u petak 6. prosinca 2013. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održat će se okrugli stol Baština kao ekonomski resurs – revitalizacija, turizam i... Read More

Predstavljanje projekta ‘Jankovic Castle: heritage site, generating sustainable development of the Ravni kotari region’

19. prosinca 2012. u Auli Rektorata Sveučilištu u Zagrebu održano je predstavljanje projekta Kule Jankovića – Jankovic Castle: heritage site, generating sustainble development of the Ravni Kotari region. Cilj je ovog projekta, koji se financira sredstvima EU iz proračunske stavke „Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans“ (EUROPEAID/131266/C/ACT/MULTI), revitalizacija... Read More