Online praćenje okruglog stola “Desničini susreti 2022.: Budućnost nasljeđa Kule Jankovića u Islamu Grčkom”

ds2022„Desničini susreti 2022.“ – u organizaciji fakultetskog Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije, Društva za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića – Mostovi, ICARUS Hrvatska te Srpskog kulturnog društva Prosvjeta – najavljuju okrugli stol BUDUĆNOST NASLJEĐA KULE JANKOVIĆA U ISLAMU GRČKOM, koji će se održati u Vijećnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u utorak, 13. prosinca 2022., od 10 do 13 sati, s mogućnošću praćenja u hibridnom formatu, koristeći link (Teams platforma)

Comments are closed.