STANJE OBNOVE I RADOVI

Konstruktivno i građevinski osnovno su sanirane zgrade Stara kuća, Sala, zgrada Magazin, Novi stan te crkvicasv. Đorđa, kojima su oštećenja uglavnom  sanirana (obnovljeni krovovi, učvršćeni zidovi, obnovljene međukatne konstrukcije, uglavnom obnovljena vanjska drvenarija). Saniran je i objekt Kula, ( sa uređenom Starom kuhinjom ispod nje). U zgradi Stara kuća dovršeno uređenje prizemlja. Zgradi Kotarina obnovljeni su zidovi i pokrov prizemlja. Više

Comments are closed.