vrijeme posjeta

Kula Jankovića djelomično je obnovljena i zasad se može posjetiti samo u ljetnim mjesecima kada vlasnici, obitelj Desnica, borave u njoj (cijeli 7. i 8. mjesec, većim dijelom 6. i 9. mjesec) što se može provjeriti na telefon 095 832 8804. U povijesnoj jezgri trenutno se može razgledati etnografska zbirka u ‘Staroj kužini’, izložbe “Čuvari Kule Jankovića” i “Ikone Kule Jankovića” (izbor reprodukcija iz zbirke... Read More

kompleks

Kompleks se sastoji: – od sklopa građevina koje ograđuju dva zatvorena dvorišta; nakon dovršenja obnove imat će blizu 1500 m2 pod krovovima uz 3500 m2 dvorišta, -4 ha parka, također u obnovi, s arboretumom, romaničkom crkvom, izvorima vode i ribnjakom „peškijerom” – klasificiranog kao „spomenik parkovne arhitekture“, -6 hektara obradivog i građevinskog zemljišta, sve u jednoj prostornoj cjelini; – kao i poljoprivrednog... Read More

muzej

Kula Jankovića upisana je u Registar muzeja Muzejskog dokumentacijskog centra. Muzeološka studija predviđa uređenje povijesne jezgre kao muzejsko-memorijalnog dijela koji bi sadržavao „Kuću pisca“ Vladana Desnice, te izbor iz bogatih zbirki i arhiva Kule, sakupljanih kroz više od 3 stoljeća prezentiranih na moderan način, ne samo tehnički (multimedijalno i interaktivno), već... Read More

fundus

Fundus Dvora Jankovića obuhvaća eksponate razvrstane u umjetničke zbirke (slike, crteži, grafike i skulpture; djela religijskog sadržaja; predmeti primjenjene umjetnosti), zbirku starog oružja, zbirku crkvenih predmeta i crkvene knjige. U kompleksu se kroz stoljeća sakupilo više dragocjenih zbirki, posebno ikona (16-18 st.), starog oružja, velika biblioteka, arheološka zbirka (iskopine od neolita nadalje), zbirke rimskog novca, rimskog stakla,... Read More

kulturno dobro

Iz obrazloženja rješenja Ministarstva kulture RH kojim se utvrđuje da Kula Stojana Jankovića i crkva sv. Đurđa u Islam Grčkom ima svojstvo kulturnog dobra, 25. svibnja 2006. “Stojan Janković je 1670. godine investiturom dobio zemlje i posjed u Islamu Grčkom kao zasluge za borbe u mletačko-turskim ratovima. Dodjelu zemalja i titulu je izvršila Mletačka republika. Kula... Read More

résumé

Kula Jankovića izuzetan je i rijedak primjer kombinacije stambenog i fortifikacijskog objekta na nekadašnjoj granici Otomanskog carstva. Centralni dio kompleksa je pravokutnog oblika, približno 80 m x 60 m, zatvoren djelomično zgradama (stambene, gospodarske, spremišta, staje itd.) a djelomično visokim zidom. Središnja stambena zgrada i kula dijele unutrašnjost kompleksa na dva dijela... Read More