Janković-Desnica

U doba mletačko-turskih ratova, osobito tijekom kandijskog rata (1645-1669) i morejskog rata (1648-1699), vode se u Bukovici i Ravnim kotarima velike bitke, koje s prekidima traju gotovo pola stoljeća. Nadiranje Turaka ima za posljedicu velike migracije stanovništva. U izvještajima generalnih providura Dalmacije senatu Mletačke republike često se spominje ime harambaše Janka Mitrovića (1613-1659) , oca Stojana Jankovića. Spominje se njegovo... Read More

Ženidba Janković Stojana

Još od zore nema ni pomena, Udbinjska se otvoriše vrata, I izie jedna četa mala, Za trideset i četiri druga, Pred njome je Lički Mustaj-beže,; Ode beže u Kunar planinu, Da on lovi lova po planini. Hoda beže tri-četiri dana, Ništa bego ulovit’ ne može, Povrati se Liki i Udbinji,; Kada siđe pod goru jelovu, Uvrati se na vodu čatrnju, Da počine i da vode pije; Baci oči pod jelu zelenu, Al’ s’ od jele razasjale grane;; Kada... Read More

Ropstvo Janković Stojana

Kadno Turci Kotar porobiše, poaraše dvore Jankovića, zarobiše Smiljanić-Iliju, zarobiše Janković-Stojana. U Ilije mlada osta ljuba mlada ljuba od petnaest dana; u Stojana mlađa osta ljuba, mlađa ljuba od neđelje dana. U Stambol i’ odvedoše Turci, pokloniše caru čestitome. Tamo bili za devet godina i desete za sedam mjeseci, tamo i’ je care poturčio, kod sebe im dvore sagradio. Al’ besjedi Smiljanić Ilija; “Oj,... Read More