volonterski kamp 2013.

Volonterski kamp te ljetna škola u organizaciji zagrebačkog Agronomskog fakulteta održani su 1.7-07. 7. 2013. Predavanja na školi i rad u parku Kule na teme krajobrazna arhitektura, gradnja suhozida – rezultirala je uređenjem dijela parka i obnovom/izgradnjom značajnog dijela suhozida oko crkve Sv. Đorđa.  Read More

volonterski kamp 2010.

press clipping: Zadarski list  Read More

volonterski kamp 2009.

 Read More

Volonterski kamp 2008.

izvještaj u pripremi  Read More

Volonterski kamp 2007.

izvještaj u pripremi  Read More

Volonterski kamp 2006.

izvještaj  Read More