stanje projekata 2012

Stanje obnove kompleksa krajem 2012 g.

Konstruktivno i građevinski osnovno su sanirane zgrade Stara kuća, Sala, zgrada Magazin, Novi stan te crkvica sv. Đorđa, kojima su oštećenja uglavnom  sanirana (obnovljeni krovovi, učvršćeni zidovi, obnovljene međukatne konstrukcije, uglavnom obnovljena vanjska drvenarija). Saniran je i objekt Kula, ( sa uređenom Starom kuhinjom ispod nje). U zgradi Stara kuća dovršeno uređenje prizemlja. Zgradi Kotarina obnovljeni su zidovi i pokrov prizemlja.
Također, obnovljeni su istočni zid kompleksa s kapijom, te rekonstruirana južna vrata s okolnim zidom. Znatnim dijelom je obnovljena infrastruktura (struja, voda, kanalizacija). Priključak na gradski vodovod uvjetovan je dolaskom vodovoda do sela. Gotovo je završena obnova sve vanjske drvenarije (izrađeni svi prozori te većina vrata) za sve objekte koji su dobili krov…
Ostale zgrade te veći dio unutrašnjeg uređenja svih objekata čekaju nastavak radova obnove.

Radi se o svakako bitnom napretku u posljednjem desetljeću, s obzirom da je veliki dio kompleksa (i povijesni i stambeni i gospodarski) bio je jako oštećen tijekom i nakon rata 1993-96 g. (stupanj oštećenja 4 i 5). Svi krovovi (osim zgrade „Magazina“) i svi drveni podovi i međukatne konstrukcije bili su uništeni u požaru. Ipak, dijelovi objekta koje je Zavod za zaštitu spomenika u Zadru bio obnovio u periodu od 1989-91 g, ((posebno fortifikacija, ‘kula’), gdje su zidovi debeli i do 1 m, a pokrov od kamena) ostali su u relativno dobrom stanju, kao i romanička crkvica Sv. Đorđa; koja je bila pretrpjela manja oštećenja.
Od neprocjenjive važnosti jest da je veliki dio najvrednijeg inventara Kule Jankovića sačuvan; (premda je još uvijek, s izuzetkom etnografske zbirke, raspršen na raznim lokacijama).
Ministarstvo kulture RH započelo je ponovno postepenu obnovu kompleksa 2002 g.

Radovi građevinske obnove u 2012 g.: Sredstvima Ministarstva kulture RH nastavljena je građevinska obnova Kule: unutrašnja hidroizolacija i žbukanje prizemlja Stare kuće, uvođenje elektroinstalacija te uređenje poda, obnova Staklika u Staroj kuhinji, osnovno saniranje prizemne etaže zgrade Kotarina, izrada još troja vrata, širenje mreže infrastrukture struje, vodovoda i kanalizacije, itd. Obnovi su doprinijela sredstva iz drugih izvora; konkretno: iz projekta EU IPA Sveučilište uređen je sanitarni čvor za posjetitelje u „Retrobotegi“ – dijelu prizemlja Stare kuće, a kroz drugi EU IPA projekt (CMS) dvije prostorije u zgradi „Magazin“; iz projektaMinistarstva turizma RH izrađena je AB pokrovna ploča za prizemlje zgrade Kotarina, te iz granta američke zaklade Tourism Cares, uređene su dvije prostorije u povijesnoj jezgri u kojima su pripremljene i realizirane dvije izložbe u Kuli; za detaljnije informacije molim vidjeti link Novosti o projektima i aktivnostima u 2012 g.

 

Projekti, aktivnosti, manifestacije u Kuli tijekom 2012. g
(u svim je Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Jankovića bilo predlagač ili partner):

Nacionalni projekti:

1.      Nastavak obnove sklopa Kula Stojana Jankovića (2012.)

Ministarstvo kulture RH, predlagač: Vlasnici Kule; provoditelj aktivnosti  „Društvo za obnovu i revitalizaciju kule Stojana Jankovića – mostovi“; (link na Stanje obnove 2012 g)

2.      Obnova tradicijske građevine «Kotarina» u Kuli Stojana Jankovića (2011.-2012.)

Ministarstvo turizma RH: Program poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima „BAŠTINA U TURIZMU“. Predlagač: Društvo za obnovu i revitalizaciju kule Stojana Jankovića – mostovi; ((link na Stanje obnove 2012 g).)

3.      Međunarodni sveučilišni centar u Islamu Grčkom i mediteranska akademska zajednica: Razvoj i perspektive (2012.-2013. g.)

Sveučilište u Zagrebu (Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu); Predlagači su četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Filozofski (nositelj), Arhitektonski, Geodetski i Agronomski fakultet; (Društvo učestvuje kroz aktivnost glavnog vanjskog suradnika)

 

Međunarodni projekti:

4.      Jankovic Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region (2011-2014 g.)

EU – (“EU IPA Projekt“) EUROPEAID/131266/C/ACT/ MULTI: „Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for the year 2010“. Predlagač: Sveučilište u Zagrebu, 6 partnera;

 

5.      Mainstreaming human rights in areas of special state concern in Croatia 2012-2013)

EU – (“EU IPA Projekt“) EuropeAid/130302/M/ACT/HR (IPA 2009): „Building Capacities of the CSO-s for Monitoring and Advocacy in the Field of Democratization, Human Rights, Minority Integration and Sustainable Refugee Return in the Areas of Special State Concern“. Predlagač: Centar za mirovne studije i 5 partnera;
(Iako će se Projekt odvijati u raznim dijelovima Hrvatske, znatni dio aktivnosti predviđen je da se odvija Kulu)

6.      Re-opening of the Jankovic Castle to the public (2011-2012)

“2011 Tourism Cares Grant” nevladine zaklade „TOURISM CARES“, SAD u okviru programa: „Cultural Heritage and Natural Sites to be Preserved and Conserved“. Predlagač i nositelj: Društvo za obnovu i revitalizaciju kule Stojana Jankovića – mostovi (link na Tourism Cares Final Report)

 

Aktivnosti u Kuli Jankovića u 2012 g:

Osim građevinskih radova na obnovi objekata i infrastrukturne mreže iz sredstava Ministarstava kulture te Ministarstva turizma ((link na Stanje obnove 2012 g)) iz projekta 2011 Tourisam Cares Grant uređene su i opremljene dvije prostorije u povijesnoj jezgri Kule Jankovića: “Stara kuhinja”,  u koju je vraćena i ponovno postavljena Etnografska zbirka, – prva od bogatih zbirki Kule Jankovića, koja se nakon rata vratila u Kulu (u međuvremenu je bila na pohrani u Zavičajnom Muzeju u Biogradu, te manjim dijelom u Benkovcu). Također, uređena je  “Sala”, kao multifunkcionalna dvorana. Nakon renovacije,  služi i za aktivnosti i kao izložbena dvorana za javnost (prvi postav je “Ususret  obnovljenoj Kuli”).

U okviru ovih projekata u 2012. g. odvijao se u Kuli niz revitalizacijskih aktivnosti, od kojih izdvajamo:

1. Desničini susreti 2012: sedmi po redu skup posvećen Vladanu Desnici (Zadar, 17. rujna 1905. – Zagreb, 4. ožujka 1967.), posvećen piscu i njegovu djelu te velikim temama njegova doba. ¸(Skup je održan u Zadru, 14. – 15. rujna, te u Islamu Grčkom, 16. rujna 2012. g.). „Velika tema“ ovogodišnjih rasprava bila je Intelektualci i rat, 1939.-1947. g.  Informacije se mogu naći npr. na: http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=47674, i nizu drugih web stranica, a program i knjižica sažetaka može se vidjeti/presnimiti npr. sa: culturenet.hr,, a vezani prospekt dijela u Kuli sa:  http://www.skdprosvjeta.com/attachment.php?id=43
Manifestacija se  ove godina održavala u okviru EU IPA projekta Janković Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region, (Sveučilište u Zagrebu, projekt br. 4, gore), a u okviru aktivnosti A 1.6 Desnica Meetings 2012 (“Intellectuals and war, 1939 – 1947”). Ovogodišnji  “Desničini susreti” fokusirali su se na onovremene i suvremene ideološke aspekte prezentacije i reprezentacije  navedenog razdoblja u kulturi i povijesti, kako u hrvatskom tako i širem južnoslavenskom okviru, odnosno u regionalnim kontekstima, sa težištem rasprava  na predmetima istraživačkih  interesa i pristupima koji  dosada nisu bili kritički  reflektirani.
Kao i ranijih godina skup je izazvao vrlo značajan interes znanstvenika iz više zemalja Europe i regije, a izazvao je i veliku medijsku pažnju.

2.Mlada MIRamiDA: Održana od 09. do 13. 07. 2012:   (u okviru  EU IPA projekta CMS-a „Mainstreaming human rights…..“ (projekt br. 5, gore) u okviru aktivnosti  A 2.5 Summer school “Peace -building and cultural heritage”; ).
Ljetna škola provodila se prema specifičnoj metodologiji treninga MIRamiDA Centra za mirovne studije, Zagreb.  Cilj treninga je osposobiti mlade učesnike  za usvajanje osnovnih koncepata i metoda izgradnje mira, izgradnje-obnove svojih  lokalnih zajednica i pozitivnog aktivizma u zajednici. Uključila je 20-ak učesnika (mladih aktivista, volontera, studenata) iz svih WB zemalja.

3. Ljetna škola „Umjetnici u egzilu“: Održana od 3. do 7. rujna 2012. (u okviru  EU IPA projekta CMS-a „Mainstreaming human rights…..“ (projekt br. 5, gore) u okviru aktivnosti  4.4. “Summer school – Artists in exile . )
Prostori Kule koristili su se danju za predavanja, dok se večerima odvijalo prikazivanje filmova, performanse učesnica/ka te diskusije. Sudionici manifestacije bili su pisci i drugi umjetnici, mnogi od njih vrlo istaknuti, koji su zbog ratnih sukoba na Balkanu bili prisiljeni napustiti svoju domovinu. Razmjena iskustava, emocionalnih i nerijetko potresnih, otvorila je vrlo kvalitetne interakcije između različitih ličnosti iz ratom i ideologijama podijeljenih regija.

4. Otvorenje Kule Jankovića za javnost  te Otvoreni dani Kule Jankovića (25. 7. – 29. 07. 2012). (link na Otvorenje i Otvoreni dani Kule)Manifestacija se okviru EU IPA projekta Janković Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region, (Sveučilište u Zagrebu, projekt br. 4, gore) A 2.3 Common heritage awareness days.
Otvorenje:
Za javnost je Kulu, u ime Ministarstva kulture RH,  službeno otvorila Vesnu Jurić Bulatović, pomoćnica ministrice kulture RH (koja je došla na čelu vrlo jake delegacije Ministarstva kulture RH), uz učešće u manifestaciji atašea iz EU te niza drugih vrlo istaknutih ličnosti iz kulturnih, znanstveno-edukativnih krugova (uključivo prorektora i Zadarskog i Zagrebačkog Sveučilišta), direktora više muzeja, predstavnika Zadarske županije i općine Benkovac, itd.  Program je nastavljen otvaranjem i obilaskom  dviju izložbi u Kuli Stojana Jankovića (Etnografske zbirke u „Staroj kužini“ – kao prve od vrlo vrijednih zbirki Kule Jankovića koja se vratila u Kulu), te otvaranje prve izložbe u ‘Sali’ (foto-izložba “Ususret obnovljenoj Kuli“) te Obilaskom obnovljenih dijelova kompleksa kule Jankovića.

Program slijedećih dana uključio je još i predavanja-prezentacije o zajedničkoj kulturnoj baštini šireg područja, projekcije filmskih materijala (HTV prilozi o Kuli, iz filmskih arhiva, starih amaterskih video-zapisa, itd.), vođene i slobodne obilaske obnovljenih dijelova kompleksa te parka (Arboretum-a)  Kule Jankovića, srednjevjekovne crkvice Sv. Đorđa, itd.

Osim prvoga dana (kad je na samom Otvorenju Kule za javnost bilo oko 100  uzvanika i gostiju), u naredna dva dana ove aktivnosti Kulu razgledalo još najmanje 150 posjetitelja.
Događaj je izazvao veliku medijsku pažnju (link na Odjeci na Otvorenje i Otvoreni dani), tako da se interes za posjet Kuli nastavio i nakon „službenih dana“ aktivnosti, u prva dva mjeseca nakon otvorenja bilo je blizu 500 posjetitelja (poseban prilog sa više detalja na web stranici Društva).

Otvorenje i cijela aktivnost je mogla biti održana s toliko sadržaja i na tako visokom nivou, pa onda i uz tako veliki interes medija, zahvaljujući 10-godišnjim ulaganjima Ministarstva kulture RH u temeljnu obnovu niza objekata u kompleksu Kule Jankovića (uključivo onih u kojima je održana aktivnost), te (neposredno za realizaciju postava izložbi) zahvaljujući donaciji američke fondacije Tourism Cares (2011 Tourism Cares Grant), sredstvima Društva prijatelja Kule Jankovića, uz veliki broj dobrovoljnih sati aktivista Društva.

Iznimno veliki interes i kulturne i administrativno-političke i medijske javnosti, te, napokon, opće populacije za ovu aktivnost još jednom je pokazala koliko je Kula Jankovića dobar primjer („dobar brand“) za isticanje i pokazivanje/dokazivanje potencijala objekata kulturne baštine za turistički, ekonomski i društveni razvoj uže i šire regije.

Osim navedenih, bilo je niz drugih značajnih aktivnosti u Kuli unutar gornjih projekata: lasersko snimanje 3D kamerom u svrhu preciznijeg projektiranje Međunarodnog sveučilišnog centra te obnove povijesne jezgre, geodetska snimka kompleksa, aktivnosti oko stručne obnove arboretuma, snimanje informativnog, promidžbenog filma o Kuli te regiji (uključivo helikopterske slike iz zraka), itd., o čemu će, nakon skorog zaključenja tih aktivnosti, biti puno više informacija i na web stranicama Društva  i na  web stranicama gore navedenih projekata i institucija koje ih provode.

Comments are closed.