stanje projekata 2013

Projekti, Revitalizacijske aktivnosti, Manifestacije u Kuli tijekom 2013 Nacionalni projekti: 1. Nastavak obnove Sklopa Kula Stojana Jankovića (2013.) Ministarstvo kulture RH, predlagač: Vlasnici Kule; provoditelj aktivnosti „Društvo za obnovu i revitalizaciju kule Stojana Jankovića – mostovi“; (aktivnosti opisane u poglavlju 2.) 2. Međunarodni sveučilišni centar u Islamu Grčkom i mediteranska akademska zajednica: Razvoj i perspektive... Read More

stanje projekata 2012

Stanje obnove kompleksa krajem 2012 g. Konstruktivno i građevinski osnovno su sanirane zgrade Stara kuća, Sala, zgrada Magazin, Novi stan te crkvica sv. Đorđa, kojima su oštećenja uglavnom  sanirana (obnovljeni krovovi, učvršćeni zidovi, obnovljene međukatne konstrukcije, uglavnom obnovljena vanjska drvenarija). Saniran je i objekt Kula, ( sa uređenom Starom kuhinjom ispod nje). U zgradi Stara kuća dovršeno uređenje prizemlja. Zgradi... Read More

stanje projekata: 15. ožujak 2011

Stanje kompleksa Kula Stojana Jankovića Veliki dio kompleksa (stambeni i gospodarski) bio je jako oštecen tijekom i nakon rata (stupanj oštećenja 4 i 5). Većina krovova i starih drvenih podova uništeni su u požaru. Ipak, dijelovi objekta (posebno fortifikacija, koja uključuje ‘kulu’, ‘staru kužinu’ i ‘tamnicu’), koje je Zavod za zaštitu spomenika u Zadru obnovio u periodu od 1989-91 g, (i gdje su zidovi debeli i do 1 m) uglavnom... Read More