stanje projekata 2013

Projekti, Revitalizacijske aktivnosti, Manifestacije u Kuli tijekom 2013
Nacionalni projekti:
1. Nastavak obnove Sklopa Kula Stojana Jankovića (2013.)
Ministarstvo kulture RH, predlagač: Vlasnici Kule; provoditelj aktivnosti „Društvo za obnovu i revitalizaciju kule Stojana Jankovića – mostovi“; (aktivnosti opisane u poglavlju 2.)
2. Međunarodni sveučilišni centar u Islamu Grčkom i mediteranska akademska zajednica: Razvoj i perspektive (2012.-2013. g.)
Sveučilište u Zagrebu (Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu); Predlagači su četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Filozofski (nositelj), Arhitektonski, Geodetski i Agronomski fakultet; (Udruga učestvuje kroz aktivnost glavnog vanjskog suradnika)
Projekt je uspješno završen, i rezultirao je većim brojem aktivnosti i dokumenata, izuzetno vrijednih za nastavak obnove i revitalizacije Kule Jankovića:
Izdvajamo: Muzeološku studiju povijesne jezgre Kule Jankovića, s prijedlogom koncepcije i razradom konkretnih rješenja, lasersko snimanje 3D kamerom u svrhu preciznijeg projektiranje Međunarodnog sveučilišnog centra te obnove povijesne jezgre, geodetska snimka kompleksa, aktivnosti oko stručne obnove arboretuma uključujući cjelovito Hortikulturno rješenje parkovnog dijela Kule, snimanje informativnog, promidžbenog filma o Kuli te regiji (uključivo helikopterske slike iz zraka), itd., o čemu će, nakon skorog zaključenja tih aktivnosti, biti puno više informacija i na web stranicama Udruge i na web stranicama gore navedenih projekata i institucija koje ih provode.

Međunarodni projekti:
3. Jankovic Castle: historic site, generating sustainable development of the Ravni Kotari region (2011-2014 g.) („Kula Jankovića: spomenik kulture, pokretač održivog razvoja Ravnih kotara“) EU – Projekt: EUROPEAID/131266/C/ACT/ MULTI: „Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for the year 2010“. Predlagač: Sveučilište u Zagrebu, 6 partnera; uspješno je nastavljen i u 2013 g. http://kula-jankovica.unizg.hr/
4. Mainstreaming human rights in areas of special state concern in Croatia 2012-2013 EU – (“EU IPA Projekt“) EuropeAid/130302/M/ACT/HR (IPA 2009): „Building Capacities of the CSO-s for Monitoring and Advocacy in the Field of Democratization, Human Rights, Minority Integration and Sustainable Refugee Return in the Areas of Special State Concern“. Predlagač: Centar za mirovne studije i 5 partnera; uspješno je završen sredinom 2013.
Od aktivnosti u Kuli 2013 g. temeljem ovih projekta, neki od njih s velikim medijskim odjecima, može se istaknuti:

Međunarodni okrugli stol: “Heritage as knowledge resource: social, political and cultural context” (u Zagrebu i u Kuli; (prilog s voditeljem i iz Kule bio je i na Dobro jutro Hrvatska, itd). 6 vodećih međunarodnih i 3 domaća eksperta diskutirala su kompleksne fenomene i promjene percepcije, shvaćanja i valorizacije kulturnog naslijeđa, koja su se brzo mijenjala u posljednjoj dekadi i te „nove“ perspektive uglavnom su nepoznate većini lokalnih eksperata u jugo-istočnoj Europi.
Zajednička baština u praksi „Common heritage in practice“, radionica
Susret predstavnika nevladinih organizacija i zainteresiranih pojedinaca iz Ravnih Kotara, Bukovice i susjednih regija, a koji njeguju i cijene vrijednosti zavičajne baštine. Na ovom susretu, nevladine organizacije i zainteresirani pojedinci predstavili su svoju tradicijsku kulturnu baštinu ili pak svoje izvorne lokalne proizvode, izmijenili iskustva i umrežavanje, te iznijeli primjere dobre prakse. Specifični rezultati skupa je Sastavljanje „Liste prijedloga“ za turističku zajednicu Županiji, koji adresiraju glavne identifirane prepreke pri plasmanu izvornih tradicijskih proizvoda na turističko tržište Županije.
Filmski festival „Zimsko ljetovanje“, te volonterski kamp i ljetna škola – (organizacija CMS) Filmski umjetnički festival, koji je kroz kvalitetne domaće i međunarodne filmove problematizirao mnoge „alternativne“ i socijalne teme otvorila je glumica Mira Furlan, a uz filmove posebnu pozornost privukla je noć performansa te razgovori s poznatim ličnostima,

1.7-07. 7. 2013: Volonterski kamp te ljetna škola – (organizacija Agronomski fakultet, Zagreb) predavanja na školi i rad u parku Kule na teme krajobrazna arhitektura, gradnja suhozida – rezultirala je uređenjem dijela parka i obnovom/izgradnjom značajnog dijela suhozida oko crkve Sv. Đorđa

30. 07. – 04.08. Otvoreni dani Kule Jankovića („Common heritage Awareness Days“), Uključila je, pored vođenih i slobodnih obilazaka Kule, te prezentacije o Kuli Jankovića (slikovne prezentacije, filmovi, video-zapisi, predavanja oKuli kroz povijest, o kulturnoj baštini Kule, o obnovi, planovima za budućnost, o potencijalima ove zajedničke kulturne baštine za održivi razvoj regije). Podebni program je uključivao predavanje M. Savića Islamnjani i Jankovići – zajednička prošlost, svečano otkrivanje obnovljene biste Sime Matavulja (rad Grge Antunca) i predstavu „Bilješke jednog vremena“, režija S. Patafta (re-kreacija povijesnog trenutka prema tekstovima S. Matavulja i V. Desnice), dječju predstavu Princeze i vitezovi udruge Trag iz Koprivnice, te Sviranje na tradicijskim instrumentima, tradicijsko pjevanje (ojkanje) te tradicijski plesovi – sve u nošnjama kraja – članovi grupa za njegovanje baštine iz/oko Benkovca.

27-31. 08. Muzička etno radionica (organizacija i vođenje HAZU; dr. sc. Jakov Primorac)
Muzička i plesačka akrivna edukacija, teorjska i praktična, lokalnih folklornih grupa iz urbanih centara Hrvatske i Srbije.

Desničini susreti 2013 (17, 09. 2013 u Kuli, prethodni dani u Zadru) FFZG Zagreb, prof. D. Roksandić), s temom „Intelektualac danas“ . Ovi tradicionalni znanstveno-kulturni skup međunarodnog karaktera, koji redovno pobuđuje veliki interes medija, ove godine uključuje još iključuje ivečernji program 20. 09.: Dva pogleda na poetski opus Vladana Desnice) . Također, značajan događaj će biti dvije prateće izložbe u Zadru, od 16 do 20. 09.;jedna u Gradskoj knjižnici grada Zadra te druga u Sveučilišnoj knjižnici (uključivat će i temaske cjelina kao Desnica Zadranin i Desnica i Kula Jankovića).

26. 09. 2013 Jedan radni dan skupa zajedničkoog projekta FFZG – Humbolt University (Berlin, DE), s predavanjima te, zatim, vođenim obilaskom Kule i parka
04. 10. 2013 Radionica „Baština i turizam” (Economic value of cultural heritage as a spour to turizam) – Seminar i okrugli stol o „kulturnom turizmu“ i mogućnostima koje zaleđe Zadra, bogato vrijednim a slabo poznatim kulturnim naslijeđem, za to pruža. Predavači su bili istaknuti stručnjaci Prof. dr. sc. Eduard Kušen, Vern veleučilište, te dr.sc. Sanjin Mihelić, Arheološki muzeja/Institut, Stručni skup bio je prvenstveno bio namijenjen muzeološkim i sveučilišnim profesionalcima u području, turističkim zajednicama, specijaliziranim tijelima zupanijske i lokalne uprave te turističkim agencijama. Čak 40 prijavljenih/prisutnih sudionika skupa pokazslo koliko je tema aktualna.

9-10. 10. 2013 konferencija The politics of heritage and memory (Kulturna baština i politike sjećanja) (međunarodna konferencija, organizator CMS, Zadar, uz posjet i obilazak Kule 10.10.)
U pripremi, do kraja 2013 g.:
6-7 prosinac 2013., / October 9 – 10, 2013 “Heritage as knowledge resource: social, political and cultural context, II” (uz posjet i obilazak Kule 07.12);

Comments are closed.